Liječenje urbicida u Mostaru trajat će najmanje 150 godina

Strani stručnjaci počinju se baviti temom dva urbicida koja je doživio Mostar Nepopravljive štete - Ja nisam mogao sanjati da će se…