Glavna i odgovorna urednica

Kristina Perić | [email protected]

Redakcija

Zoran Kolobara | [email protected]

Nikola Bačić | [email protected]

Marin Jurić | [email protected]

Monika Zovko | [email protected]

Neda Vukadin | [email protected]

Sport

Ivo Ćubela | [email protected]

Dopisništvo

Zoran Lojpur | [email protected]

Mladenka Medić | [email protected]

Fotoreporter

Samir Šehović 

KONTAKTIRAJTE NAS

[email protected] | telefon: +387 63 022 660

Hercegovina.info
Kralja Petra Krešimira IV, Lamela 1

MAKETING SLUŽBA

Ivona Đorđevski 
[email protected] | telefon: +387 63 022 605

Hercegovina.info je punopravni član Vijeća za tisak u BiH.