#revizija

Otkrivena 81 lažna diploma u institucijama BiH

Otkrivena 81 lažna diploma u institucijama BiH

Do ovog trenutka broj lažnih diploma pronađenih tijekom revizije koju je pokrenulo Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, kod zaposlenika u federalnim institucijama, popeo se na…

Para ima - cesta nema

Para ima - cesta nema

Ured za reviziju institucija Federacije BiH dao je mišljenje s rezervom Autocestama FBiH u Izvještaju o financijskoj reviziji za 2018. godinu. Revizori su posebno istakli…

Upitan rad bolnice 'Dr. Safet Mujić' u Mostaru

Upitan rad bolnice 'Dr. Safet Mujić' u Mostaru

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine zaključio je da je JU Županijska bolnica 'Dr. Safet Mujić' iz Mostara zaključno s prosincem 2018. godine imala ukupan…

Na reviziji 20.000 državljanstava

Na reviziji 20.000 državljanstava

Rok je preciziran - 7. listopad 2016. godine, a razlog je provjera svih bh. državljanstava na osnovu naturalizacije. Lažne adrese Koliko se do sada osoba odazvalo na javni poziv Ministarstva…