REVIZIJA MOSTARSKOG VODOVODA Rasle plaće, smanjen broj zaposlenih, ukupna dugovanja još uvijek najveći problem

Vodovod Mostar
Hercegovina.info

U sklopu revizije poduzeća Vodovod Mostar, za 2022. godinu, koja će se naći pred vijećnicima na 36. sjednici Gradskog vijeća, otkriveni su određeni financijski pomaci unutar poduzeća, kao i nekoliko područja koja zahtijevaju dodatnu pažnju. Revizija je obuhvatila analizu financijskih izvješća, bilance uspjeha i bilance stanja, te je donijela nekoliko preporuka za buduće poslovanje.

Prihodi povećani za 2 posto, rashodi za 2,2 posto

Prema reviziji, ukupan prihod Vodovoda Mostar povećan je za 2 posto, dok su poslovni prihodi, koji proizlaze iz temeljne djelatnosti, porasli za 7.5 posto. S obzirom na to, rashodi su također proporcionalno povećani; ukupni rashodi za 2.2 posto, dok su poslovni rashodi rasli nešto sporije, za 1.7 posto, što ukazuje na racionalnije poslovanje. Broj zaposlenih smanjen je sa 240 na 236. Poduzeće u 2023. planira povećati prihode za 10 posto čime se planira dodatno smanjiti ukupni dug.

Vodovod Mostar

Plaće blago porasle, na gorivo i struju potrošeno samo 151.000 KM

Ovaj rast u rashodima uglavnom je rezultat povećanja plaća i financijskih rashoda, koji su ukupno povećani za oko 916 tisuća KM. Zanimljivo je napomenuti da je trošak električne energije i goriva porastao samo za 151 tisuću KM, iako se upravo taj trošak ističe kao glavni generator za povećanje cijene vode.

Revizorski tim procjenjuje da će predloženo povećanje cijena vode i odvodnje značajno utjecati na povećanje ukupnih prihoda i profitabilnosti poduzeća.

Vodovod Mostar

U analizi bilance stanja, pozitivno je istaknuto otpisivanje amortiziranih sredstava i čišćenje bilance za oko 26.5 milijuna KM, čime je vrijednost društva usklađena s realnim stanjem. Također, smanjena su potraživanja po osnovu dugovanja kupaca za 1.3 milijuna KM, ali ukupna dugovanja ostaju glavni izazov, s ukupnim iznosom od 15.6 milijuna KM. Preporučuje se otpisivanje nenaplativih potraživanja i intenziviranje naplate tamo gdje je to moguće.

Zaduženost i dalje na kritičnoj razini

Zaduženost poduzeća je na kritičnoj razini, s ukupnim dugovanjima od 35 milijuna KM. Na dan 31.12.2022., obaveze su financirale 77.3 posto raspoložive aktive, dok je poželjno da ovaj pokazatelj ne prelazi 50 posto.

Pozitivno je i smanjenje dugovanja prema dobavljačima za 558 tisuća KM (8.3 posto), što ukazuje na odgovorniji odnos prema dobavljačima, kao i smanjenje broja zaposlenih sa 240 na 236.

Kao ključne preporuke, revizorski tim savjetuje otpisivanje nenaplativih potraživanja, analizu utjecaja povećanja cijena usluga na ukupno poslovanje, te izradu plana za smanjenje ukupne zaduženosti sa 70 posto na 50 posto ukupnih izvora sredstava. 

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.