ELEKTROPRIVREDA HZHB U 2022. Ostvareni veliki gubici, primljeno 137 novih ljudi, sporni natječaji, reklame i sponzorstva

Elektroprivreda HZ HB
hercegovina.info

Ured za reviziju institucija u FBiH objavio je na svojim stranicama financijsko izvješće za Elektroprivredu HZHB za 2022. godinu.

Mišljenje o financijskim izvještajima reviozori su dali s rezervom, jednako kao i mišljenje o usklađenosti sa zakonskim propisima. Revizori su ovom poduzeću dali 19 preporuka.

Podsjetimo da je 2022. bila jedna od najneuspješnijih godina za ovu kompaniju koju je završila sa gubitkom od 81 milijun konvertibilnih maraka.

EP HZHB gubitke pokrila kreditima

Izvještaj Društva Elektroprivreda HZHB za 2022. godinu pokazuje nekoliko ključnih problema:

Prosječna nabavna cijena električne energije u tekućoj godini iznosila je 343,98 KM/MWh, dok je prosječna prodajna cijena bila 340,72 KM/MWh, što ukazuje na činjenicu da je nabavna cijena električne energije bila veća od prodajne cijene. Navedeno je utjecalo na manje ostvarenih prihoda u odnosu na planirano.

Društvo se zadužilo putem kratkoročnih kredita kako bi osiguralo likvidnost, jer nisu imali dovoljno gotovine za pokrivanje svojih obaveza.

Za osiguranje tekuće likvidnosti u 2022. godini Društvo se zadužilo kratkoročnim kreditima u iznosu od 34.000.000 KM. Tijekom 2022. godine ostvaren je značajan pad prihoda od ugovora sa kupcima, što je rezultiralo gubitkom od 81.075.023 KM, dok su samo troškovi plaća i ostalih primanja veći u odnosu na prethodnu godinu za 7.415.139 KM.

Elektroprivreda HZ HB

Izvještaj otkriva nekoliko problema u poslovanju Društva:

1. Sredstva za reklame i sponzorstva premašuju planiranu vrijednost za 293.931 KM, što nije usklađeno s pravilima Društva za sponzorstva. Ova sredstva nisu iskorištena u skladu s potpisanim ugovorima i nisu doprinijela najboljim efektima za Društvo.

2. Pri provođenju postupaka javnih nabavki u vrijednosti od najmanje 3.665.594 KM, tenderska dokumentacija nije bila pripremljena na način koji bi omogućio pravednu konkurenciju, nije se primjenjivao odgovarajući postupak, a realizacija nije bila u skladu s potpisanim ugovorima, što je suprotno Zakonu o javnim nabavkama.

U 2022. zaposleno 137 novih radnika

Na kraju 2022. godine, Društvo je imalo ukupno 2.282 zaposlena, što je povećanje od 57 radnika u odnosu na prethodnu godinu. Planirano je da na kraju 2022. godine bude ukupno 2.291 zaposlenika, uključujući 13 pripravnika različitih struka. Tijekom 2022. godine, Društvo je zapošljavalo 137 novih radnika, ali je istovremeno raskinulo radni odnos sa 80 zaposlenika.

Veći dio novih zapošljavanja obavljen je putem javnog oglašavanja i konkursnih procedura, pri čemu je 65 radnih ugovora zaključeno za administrativne poslove. Također, 37 zaposlenika primljeno je na određeno vrijeme do šest mjeseci putem Uredbe o prijemu u radni odnos u javnom sektoru u FBiH.

Međutim, imajući u vidu negativan financijski rezultat Društva tijekom 2022. godine i kontinuirani porast broja zaposlenih, zapošljavanje se smatra neopravdanim. Plan poslovanja i plan zapošljavanja bili su revidirani uslijed nepovoljnih uslova poslovanja, a opravdanost povećanja broja zaposlenih je razmatrana, s obzirom na negativno poslovanje Društva, ističu revizori.

Najviša isplaćena plaća 6.546 KM, najniža 776 KM

Troškovi plaća i ostalih primanja iskazani su u iznosu od 110.541.397 KM

Plaća generalnog direktora iznosi pet prosječnih plaća u FBiH, dok plaća izvršnih direktora iznosi 4,5 prosječne plaće u FBiH. Najviša plaća je generalnog direktora, koja je u prosincu iznosila 6.546 KM, dok je najniža bila 776 KM.

Radno vrijeme u Društvu je definirano Odlukom o radnom vremenu, koje obuhvaća rad od 7:45 do 16:15 sati. Također, Društvo vodi evidenciju prisustva radnika putem sistema elektronske evidencije.

Elektroprivreda HZ HB

Regres za godišnji odmor zaposlenika isplaćen je u iznosu od 3.033.753 KM, pri čemu je svakom zaposlenom isplaćeno 1.000 KM, uz obračun doprinosa prema zakonima o porezu na dohodak i doprinosima. Ova isplata premašuje minimalni propisani iznos za regres.

Naknade zaposlenima, uključujući topli obrok, regres i jubilarne naknade, utvrđene su sporazumom sa sindikatom i isplaćene su u iznosu od 14.051.385 KM, što prelazi porezno dopuštene iznose za najmanje 7.255.229 KM. Ove isplate su imale negativan utjecaj na financijske rezultate Društva, s obzirom na pad prihoda i ostvaren gubitak u 2022. godini. 

Elektroprivreda HZ HB

Naknade članovima odbora i komisija iznose 365.171 KM, pri čemu se predsjedniku Nadzornog odbora isplaćuje dvije prosječne plaće u FBiH, predsjedniku Odbora za reviziju jedna prosječna plaća u FBiH, a članovima odbora 80% od naknade predsjednika, u skladu s odredbama zakona i odluka Društva.

Sporni javni natječaji, reklame i sponzorstva

Troškovi reklame i sponzorstava u Društvu nisu adekvatno analizirani niti opravdani u pogledu postizanja najboljih efekata za Društvo, tvrdi izvještaj revizije. Planirani troškovi za reklame i sponzorstva premašeni su za 293.931 KM u odnosu na godišnji plan poslovanja, što nije u skladu s Pravilnikom o sponzorstvu Društva koji zahtijeva dodjelu sponzorstava unutar planiranih sredstava u trogodišnjem planu.

Nadalje, internim aktom je definirana obveza Sektora korporativnih komunikacija da izradi analizu troškova reklama i sponzorstava te dostavi izvještaj upravi o odobrenim i realiziranim sponzorstvima. Međutim, takva analiza i izvještaj nisu adekvatno predstavljeni u prezentiranim izvještajima.

Također, ustanovljeno je da realizacija ugovora o sponzorstvu nije bila potpuna jer usluge reklamiranja nisu isporučene u potpunosti u korist Društva. Stoga se može zaključiti da Društvo nije stvarno nabavilo usluge već da se radi o donacijama koje bi se trebale isplatiti iz dobiti i za koje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom o donacijama poduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji.

Kao preporuke, ističe se potreba da se sponzorstva dodjeljuju unutar planiranih iznosa, u skladu s Pravilnikom o sponzorstvu, te da se sprovede analiza sponzorstava kako bi se ocijenila njihova opravdanost i korist za Društvo. Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za iskazivanje sponzorstava i reklama, troškove bi trebalo iskazati u skladu sa važećim zakonima o donacijama i javnim poduzećima.

Društvo nije detaljno planiralo javne nabavke, uzimajući u obzir trogodišnje planove, što je dovelo do nedostatka transparentnosti i provođenja postupaka izvan planiranog vremenskog okvira. U 2022. godini, Društvo je provelo 1.208 postupaka javnih nabavki u ukupnoj vrijednosti od 54.314.647 KM, no realizacija je ostvarena samo u iznosu od 36% od ukupno planiranih nabavki. Osim toga, uočeni su problemi u tenderskoj dokumentaciji koji su ograničili konkurenciju i omogućili favoriziranje određenih ponuđača.

Kod nabavke brojila električne energije, postojao je zahtjev koji je favorizirao određenog ponuđača, odnosno Dalekovod d.o.o. Mostar ograničavajući time aktivnu i pravičnu konkurenciju. Slično, kod nabavke radova na sanaciji klimatizacijskih sustava i nabavke terenskih/teretnih vozila, tenderska dokumentacija je postavljena tako da nije omogućila jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju, nego je protežirala kompanije Alfa therm i Auto Nuić.

U vezi s nabavkom printanih obrazaca, tenderska dokumentacija je favorizirala određenog ponuđača, odnosno Fram Ziral, a na tender je pristigla samo jedna ponuda- njihova, što ukazuje na nepravilnosti u procesu.

Elektroprivreda HZ HB

Elektroprivreda HZ HB

Kao preporuke, ističe se potreba da se planiranje javnih nabavki obavi sistemski, uzimajući u obzir potrebe za cijeli period, te da se sprovedu postupci javnih nabavki u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama, osiguravajući pravičnu i aktivnu konkurenciju. Također, treba poštovati odredbe zaključenih ugovora s dobavljačima i tehničke specifikacije treba sačinjavati na način koji omogućuje jednak tretman svim ponuđačima.

Zrinjski dužan EP HZHB pola milijuna maraka, a dobio 200.000 KM za reklamiranje

Društvo je provelo otvoreni postupak javne nabavke za usluge reklamiranja putem nogometnog kluba na području Mostara, s procijenjenom vrijednošću od 200.000 KM. Tenderskom dokumentacijom su postavljeni minimalni uvjeti koji su favorizirali samo jednog ponuđača, HŠK Zrinjski Mostar, jer su tražili od ponuđača ispunjenje specifičnih uvjeta koji se odnose na sudjelovanje u Premijer ligi BiH i UEFA ligi u prethodnim sezonama te opremljenost stadiona.

Važno je napomenuti da HŠK Zrinjski Mostar nije redovno izmirivao obaveze za isporučenu električnu energiju, te Društvo ima otvorene tužbe protiv njih u iznosu od 554.254 KM. Potraživanja prema ovom klubu neprestano rastu, a godinama se ne naplaćuju.

Ovaj način postavljanja uvjeta u tenderskoj dokumentaciji, ograničavanje na područje Mostara i postavljanje specifičnih zahtjeva koji odgovaraju samo jednom ponuđaču, narušava načelo konkurencije i onemogućava postizanje najveće vrijednosti za uloženi novac. Ovim postupkom nabavke nije osigurana pravična i aktivna konkurencija svih potencijalnih ponuđača, što nije u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Također, kao jedan od uvjeta za sponzorstvo bilo je isticanje loga Društva na internet-stranici izabranog ponuđača. Međutim, pregledom internet-stranice ponuđača konstatirano je da logo Društva nije istaknut, što dovodi u pitanje ispravnu realizaciju ugovora.

Ovi problemi u nabavci usluga reklamiranja putem nogometnog kluba nisu novi i bili su istaknuti i u prethodnim izvještajima. Unatoč tim upozorenjima, Društvo nije poduzelo korake za rješavanje ovih problema u vezi s ovom nabavkom.

Najveći dužnici

No, ipak, Zrinjski sa svojim dugom ne ulazi među najveće dužnike koji ne izmiruju redovno svoje obveze Elektroprivredi.

Elektroprivreda HZ HB

Najznačajinija potraživanja i dalje EP HZHB ima od Aluminija koji je u stečaju, riječ je o cifri od gotovo 300 milijuna KM, zatim od SKB Mostar koja im duguje oko 20 milijuna,  Vitezita koji je dužan oko 5,5 milijuna KM, a na listi su i Vodovod Mostar, Županijska bolnica Livno i JKP Ljubuški.

Ukupna potraživanja EP HZHB iznose 358.198.092 KM.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.