KRASNA DRŽAVA Institucije i javna poduzeća odbijaju kontrolu federalnih revizora. Vlada i tužiteljstva šute

Revizija

Početkom ožujka Ured za reviziju institucija FBiH objavio je publikaciju „Izvještaji financijske revizije za koje su tužiteljstva donijela odluke o neprovođenju istrage 2016–2022“u kojoj je dat pregled izvješća u kojima su utvrđene značajne nepravilnosti u postupku upravljanja i trošenja javnih sredstava, a koje je Ured za reviziju dostavio županijskim tužiteljstvima.

“U razdoblju 2016.. – 2022. godine tužiteljstvima je dostavljeno 115 izvješća o financijskoj reviziji na informiranje i nadležno postupanje, te je ukazano na značajne nepravilnosti i razloge kvalifikacija za data mišljenja revizora. U većini dostavljenih odgovora od tužiteljstva je dobivena obavijest da se „istraga neće provoditi“, ili da su utvrđene nepravilnosti, poput kršenja zakona, samo prekršaji”, navedeno je iz Ureda.

Neprovođenje istrage po revizorskim izvješćima, u kojima je jasno utvrđeno kršenje zakona, u potpunosti obesmišljava i omalovažava rad Ureda. Podsjetimo javnost da nadležna Tužiteljstva ranije nisu smatrala kaznenim djelom ni kada javna poduzeća nisu dopustila revizorima Ureda za reviziju da uopće obave reviziju u tim poduzećima. Umjesto Uredu za reviziju, Vlada FBiH i njeni ministri podršku su dali upravama tih poduzeća, piše Žurnal.

Godinama unazad, uz prešutnu podršku Vlade FBiH, javna poduzeća onemogućavaju federalnim revizorima obavljanje revizije. Ovakva postupanja prolaze bez adekvatne sankcije od strane nadležnih tužiteljstava i institucija.

U veljači ove godine iz Ureda su obavijestili javnost da im iz Union banke, koja je u skoro 100 postotnom vlasništvu Federacije BiH, nije omogućeno da urade reviziju.

“Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH onemogućeno je obavljanje financijske revizije „Union banke“ d.d. Sarajevo za 2022. godinu koja je predviđena Planom revizije za 2022/2023. godinu. Prethodna revizija Banke bila je najavljena za 9. 1. 2023. te je, shodno najavi, revizorski tim boravio u sjedištu Banke, ali Uprava nije omogućila obavljanje revizije, odnosno nije stavila na raspolaganje traženu dokumentaciju”, naveli su iz Ureda napominjući da do sada nije rađena revizija ove banke od strane Ureda.

Uprava banke obavijestila je Ured za reviziju da, po njihovom mišljenju, Banka ne spada pod revidirane institucije te se obratila Agenciji za bankarstvo FBiH i Federalnom ministarstvu financija radi dobivanja njihovog mišljenja.

Iz Union banke dostavili su Uredu za reviziju odgovor Federalnog ministarstva financija u kojem je navedeno da tražena dokumentacija nije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i da je Banka predmet supervizije Agencije za bankarstvo, zbog čega „ostaje upitna potreba za revizijom od strane Ureda za reviziju“. 

Godinu dana ranije, početkom 2022. godine i uprava javnog poduzeća Naftni terminali Federacije (NFT) nije dozvolila obavljanje revizije federalnim revizorima.

O nastalim okolnostima Ured za reviziju obavijestio je Vladu Federacije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, te je traženo da se poduzmu aktivnosti iz nadležnosti kako bi se obavila revizija. O nemogućnosti obavljanja revizije obaviještena i Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju.

“Budući da Ured za reviziju nije dobio traženu dokumentaciju, a rokovi po oba zaključka Komisije su istekli, generalni revizor Ureda za reviziju je 13. 5. 2022. godine donio Zaključak o privremenoj obustavi financijske revizije NTF-a,” naveli su iz Ureda.

Godinu dana ranije, krajem 2021. godine, Ured za reviziju FBiH obavijestio je javnost  o odustajanju od glavne studije revizije učinka „Efektivnost mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19“. Kao jedan od razloga odustajanja navedeno je i „nedostavljanje financijskih izvješća korisnika financijske pomoći od strane Financijsko-informatičke agencije” koje ni nakon više zahtjeva ova agencija nije dostavila Uredu.

Početkom siječnja 2020. godine, obustavljena je i revizija poduzeća Pretis iz Vogošće jer dokumentacija za obavljanje revizije nije dostavljena Uredu za reviziju, niti im je omogućen pristup potrebnoj dokumentaciji.

“Nadležno županijsko tužiteljstvo obaviješteno je o uočenim indicijama značajnog kršenja zakona nastalog usljed ograničenja djelokruga revizije, odnosno pristupa dokumentaciji Društva. Tužiteljstvo je dostavilo obavijest Uredu za reviziju u kojem je navedeno da u opisanim radnjama nema obilježja kaznenog djela”, naveli su tada iz Ureda.

O prekidu revizije obaviješteni su Parlament FBiH, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju i Vlada FBiH dok je pravnoj osobi Pretis i odgovornoj osobi ovog poduzeća izdat prekršajni nalog zbog ograničavanja ovlaštenja Uredu za reviziju za prikupljanje dokumentacije.

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju na jednoj od sjednica krajem 2020. godine razmatrala je informacije Ureda za reviziju o nedostavljanju traženih podataka. Tražili su hitnu reakciju Vlade FBiH,  adekvatno sankcioniranje navedenih poduzeća i omogućavanje rada revizorima.

I godinu dana ranije, početkom 2019. godine iz Ureda za reviziju obavijestili su javnost da im je uprava javnog poduzeća Operater za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju odbila dostavi potrebnu dokumentaciju za obavljanje revizije

“Da se obustavi obavljanje završne revizije Operatera OIEIEK za 2018. godinu zbog ograničenja djelokruga revizije a čija je posljedica nemogućnost dobivanja dovoljnih i primjerenih revizorskih dokaza, te da se obavijeste nadležni organ ii institucije o povlačenju iz revizije”, naveli su početkom 2019. godine

“Tim nije bio u mogućnosti prikupiti ni osnovnu dokumentaciju niti obaviti revizijske testove”, naveli su tada revizori.

Podsjetimo da su mediji ranije pisali da je izostala adekvatna reakcija institucija ali i sankcija za upravu ovog javnog poduzeća. Parlament FBIH nije reagirao, a Vlada je u potpunosti je ignorirala ova dešavanja. Tužiteljstvo je zaključilo da se ne radi o kaznenom djelu već o prekršaju.