SARAJEVSKI PORTAL Otkrivene nezakonitosti i skrivanje dokumentacije, ZZO HNŽ naručuje novu reviziju

ZZO HNŽ

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije spada među one koji nisu bili zadovoljni revizijom Ureda za revizije FBiH pa su se odlučili novcem građana angažirati novu koja bi zadovoljila njihov ugled i šminkanje poslovanja.

Naime, Ured za reviziju institucija BiH u rujnu ove godine je objavio izvještaj o financijskoj reviziji koju je napravio u ZZO HNŽ, a tom prilikom uočili su veliki broj nepravilnosti u poslovanju, loše poslovne odluke, a i na kraju nisu dobili potrebnu dokumentaciju o ‘Petom katu’, aferi bivšeg direktora Rade Bošnjaka koja je predmet SIPA-e i FUP-a. Samo mjesec dana nakon objavljenog izvještaja, ZZO HNŽ objavio je natječaj u kojem traži nove revizorske usluge, piše Inforadar.

Nova revizija na račun poreznih obveznika

Netom nakon objavljenog izvještaja revizora, Zavod je raspisao natječaj za novom revizijom 28. rujna, a kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji na ovu reviziju planiraju potrošiti 10 tisuća maraka bez PDV-a.

Rok za izradu revizije koja bi vrlo vjerojatno, s obzirom na sve okolnosti odgovarala čelnicima Zavoda, je do 15. travnja 2024., a prema tenderskoj dokumentaciji nije dozvoljena alternativna ponuda.

Rok za predaju ponuda bio je 3. listopada što je isto vrlo sporno budući da su potencijalni revizori imali svega 5 dana za vidjeti i prijaviti se na ovaj tender. Iako su ponudili tako vrlo kratak rok za predavanje ponuda, u Zavodu još uvijek nisu objavili rezultate natječaja preko mjesec i pol dana od predviđenog roka.

Kriterij za dodjelu ovog posla je ekonomski najpovoljnija ponuda, a u dokumentaciji se navodi da 50 posto ponude čini cijena, 30 posto broj sati utrošenih na revizorske radnje te 20 posto na broj sati koji je utrošen na predrevizorske radnje. ZZO se na svojim web stranicama također hvali i vlastitim uredom za internu reviziju, a na toj poziciji imaju zaposlenu rukovoditeljicu još od 2013. godine.

ZZO HNŽ smo pitali za razloge nove revizije

„Ured za reviziju FBiH je radio reviziju poslovanja Zavoda za 2022. godinu. Stajalište upravo Ureda za Reviziju F BiH i zakonska obveza Zavoda (Zakon o računovodstvu i reviziji F BiH) je angažirati reviziju koja će revidirati onu godinu kada to ne radi Ured za reviziju institucija u F BiH s ciljem da svaka godina bude revidirana“, kazali su u svom odgovoru za Inforadar.

Kako tvrde, spornih elemenata revizije nije bilo: „Ne znamo na šta točno mislite, revizija je obavljena bez poteškoća i sukladno planu provođenja iste“, ističu.

O prikrivanju dokumentacije za ‘Peti kat’ i legitimitetu v. d. direktorice kažu: „Ured za revizije institucija FBiH uradio je reviziju poslovanja Zavoda za 2022. godinu sukladno svojim ovlastila i nadležnostima. Direktorica Vidačak je imenovana od strane Vlade HNŽ i upisana je u sudski registar kao odgovorna osoba za vođenje Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ“, stoji u njihovom odgovoru na naše upite.

Što su federalni revizori pronašli u Zavodu?

Rashodi po osnovi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju nisu knjigovodstveno evidentirani niti priznati na osnovu nastanka poslovnog događaja. To je imalo za posljedicu da su rashodi precijenjeni za 290.730 KM. Osim toga, nisu evidentirane obveze po istoj osnovi koje se odnose na 2022. godinu, zbog čega su obveze podcijenjene za 1.759.193 KM.

Također, Zavod ne posjeduje dokumentaciju o vlasništvu za poslovne prostore koje koristi u Čitluku i Čapljini, koji su iskazani u poslovnim knjigama.

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je 9. 12. 2022. godine privremeno imenovala Anu Vidačak za direktoricu Zavoda do okončanja postupka izbora i imenovanja direktora, a najduže na razdoblje od tri mjeseca. Nakon njenog imenovanja, Upravni odbor nije zaključio novi ugovor o radu s privremeno imenovanom direktoricom, koja je zaposlenica Zavoda na radnom mjestu savjetnika za zdravstveno osiguranje. Nakon isteka razdoblja do tri mjeseca, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije nije imenovala direktora Zavoda.

Svi rade isto, a ministarstvo obezglavljeno

Revizori su utvrdili da se u Zavodu zdravstvenog osiguranja HNŽ vođenje evidencija o radnom vremenu vrši na način da je kod svih zaposlenika iskazano identično dnevno radno vrijeme u trajanju od 7 h i 30 minuta, zbog čega izražavaju sumnju u njihovu vjerodostojnost. U nastavku izvještaja se navodi i da nisu stečeni uvjeti da Zavod sačini program zdravstvene zaštite s obzirom na to da plan i program mjera zdravstvene zaštite na području Hercegovačko-neretvanske županije, koji se utvrđuje na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo, nije donio nadležni ministar zdravstva. Podsjetimo, HDZ-ov ministar zdravstva Goran Opsenica podnio je ostavku koju premijer Nevenko Herceg nije potpisao, a ministarstvo je bilo duže razdoblje na stand-by modelu i nitko nije previše mario za takvo stanje.

Uz sve to,  u izvještaju se navodi da Zavod financira kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove po osnovi obveza koje je preuzeo i izmiruje od Hercegovačko-neretvanske županije (krediti Saudijskog fonda za razvoj i kredit Export-import banke Republike Koreje).

Zavod zdravstvenog osiguranja zabavljen oko silnih milijuna bez plana i programa

Izvještaj je utvrdio i kako u ovoj državnoj instituciji nije sačinjen plan i program redovnih kontrola za 2022. godinu, zbog čega nije vršeno praćenje i kontrola izvršenja rashoda zdravstvene zaštite ukupne vrijednosti 134.998.121 KM u skladu s Pravilnikom o načinu provođenja nadzora i kontrole i zaključenim ugovorima sa zdravstvenim ustanovama u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

‘Peti kat’ – posebna priča

Federalni revizori, a i pojedini federalni poslanici godinama upozoravaju da ovakav rad ove institucije nema nikakvog smisla. Osim što im zakonski nije moguće propisati određenu kaznu za propuste ili nemar u državnim poduzećima, revizorima se često dešava da se od njih sakriva dokumentacija, ne predaje u zakonski predviđenom roku ili jednostavno ne dozvoljava raditi svoj posao.

Podsjećamo i da je bivši direktor ZZO HNK i HDZ-ov istaknut član Rade Bošnjak probao prema pisanju pojedinih medija oformiti svoj vlastiti informacijski sustav pacijenata na način da kopira već postojeći koji masno plaćaju tvrtki iz Hrvatske, a koji se mogao prodati drugim Zavodima u BiH. Taj slučaj je trenutno predmet istražnih organa jer je nejasno kojim novcem je plaćao IT stručnjake koji su to radili, je li oštetio proračun ZZO HNŽ i tko je sve sudjelovao u paralelnom sustavu koji je navodno koštao već 2 milijuna maraka.

Trenutna v. d. direktorica u to vrijeme bila je zaposlenica poduzeća pa je vrlo moguće da je upoznata s cijelom pričom koja je rezultirala skrivanjem potpunih dokumenata i analiza.

Kada su revizori zatražili informacije oko IZIS-a (Integrirani zdravstveni informacijski sustav) dobili su odgovor da je to zapravo poslovna tajna iako nema nikakve osnove za to, a revizorima su dali mrvice koje nisu nikako mogle kompletirati jasnu sliku trenutnog poslovanja.

„Zbog toga revizori tvrde kako: “Uvidom u dostavljenu dokumentaciju konstatirano je da nisu predstavljene nove činjenice, te da nije dostavljena dokumentacija koja bi utjecala na izmjene nalaza u Izvještaju. Na osnovu dostavljene dokumentacije ne može se potvrditi navode odgovornih iz Zavoda da je konzultant u „Analizi IZIS-a“ predložio da se razvojem trenutnog IZIS-a ne rješavaju ili vrlo teško mogu riješiti glavni problemi trenutnog informacijskog sustava (kvaliteta usluge dobavljača, kvaliteta podataka, nemogućnost integracije s ostalim sistemima) i da su problemi povezani prije svega s postojećom softverskom arhitekturom i servisnim procesima.

Aktivisti smatraju da je djelovanje ZZO HNŽ apsolutno protuzakonito

„Poslujući izvan zakonskih okvira narušavali su temelje zdravstvenog sustava i stvorili svoj paralelni sustav koji odgovara samo uhljebima i jastrebovima. Ne poštuje se mehanizam javnih nabavki, tako da se nikad nije osigurala zakonom  najbolja zagarantirana usluga. Podigli smo kaznenu prijavu prije godinu i nešto dana protiv Rade Bošnjaka, ministra zdravstva, premijera i drugih, zbog toga što su protuzakonito potrošili 500 milijuna maraka u periodu od pet godina. Napominjemo da je ova garnitura upravljala našim zdravstvom više od devet godina“, kazao je za Inforadar Marin Bago, predsjednik Udruženja Futura iz Mostara koja se bavi problematikom kvalitete života građana u HNŽ.

 Novu naručenu reviziju ZZO-a smatraju ismijavanjem države

„Mi smo na Sudu s Bošnjakom već petu godinu zbog toga što ne dozvoljava javnosti na uvid ugovore koje sklapa Zavod u naše ime, sa zdravstvenim ustanovama. Mi ne znamo gdje ni pod  pod kakvim se uvjetima liječimo, niti su liječnici i medicinsko osoblje plaćeni po učinku kako to Zakon nalaže. To je mnogo opasnije po zdravlje nego afera “Peti kat”. Prikrivali su i još uvijek prikrivaju mnogo toga. Tužiteljstvo HNŽ šuti više od godinu dana po ovom pitanju“, kazao je Bago koji smatra da Zavodom još uvijek upravlja Rade Bošnjak preko svojih ljudi.

Rad Zavoda došao i na Skupštinu HNŽ, kritizirali ih vladajući HDZ-ovci i SDA-ovci

U Hercegovini je nepojmljivo vidjeti unutarstranačku kritiku pogotovo u javnosti, no na rad ZZO-a teško je ostati imun. Ministar za boračka pitanja Oliver Soldo (HDZ BiH) bio je žestok na spomen ove institucije.

“Mi smo izvrnuli redoslijed stvari. ZZO je sustav koji bi trebao brinuti o korisniku, njegovim potrebama i pravima i trebao bi biti u potpunosti usmjeren ka korisnicima koji ga plaćaju. Cijelo vrijeme ga podređujemo potrebama loše organiziranog zdravstvenog sustava i pokušavamo gasiti vatre ili krpati rupe, a uglavnom su to rupe bez dna”, naglasio je Soldo na nastavku novembarske sjednice Skupštine HNŽ koja je zapravo započeta u ožujku, ali nije nikad završena sukladno Statutu.

Poslanik Harun Kurtović iz SDA zaključio je kako se rebalansi obično rade kada se loše planira, te je pozvao i predstavnike ZZO HNŽ na odgovornost.

“Što se tiče rebalansa, on je sačinjen 14. ožujka, što znači da smo već u ožujku imali prvi rebalans, a rebalansi se obično rade kada se loše planira. Da je situacija bila drugačija i da rebalans nije bio odgođen do danas, čini se da bismo imali još dva rebalansa ove godine, s ovakvom dinamikom koja je očito postala standard u ZZO. Kada pogledamo samo rukovodeću strukturu, vidimo direktora, pomoćnika i devet rukovoditelja sektora. Uz sve to, već u ožujku imamo rebalans i takvo planiranje koje je očito u osnovi pogrešno i nepravilno. Polazišne osnove u samom planiranju proračuna i trošenja novca u Zavodu treba hitno rješavati” kazao je Kurtović.

ZZO HNŽ