PODACI IZ NAJVEĆE DRŽAVNE BOLNICE Sebija Izetbegović zarađuje 8.500 mjesečno, a čistačica 600 maraka

Sebija Izetbegović
Ilustracija

Federalni revizori dali su „mišljenje s rezervom“ Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu (KCUS) nakon što su proveli finacijsku reviziju u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u zemlji. Revizori su KCUS-u spočitali netransparentno trošenje novca za javne nabavke, te su između ostalog naveli kako Klinička apoteka za otvorene postupke koje je provodila nije sačinjavala zapisnike o ocjeni ponuda.

U postupcima koje je provodila Klinička apoteka konstatirane su česte žalbe koje su vezane za ocjenu ponuda, koje su uvažene. Revizijom je konstatirano da za otvorene postupke koje je provela Klinička apoteka nisu sačinjavani zapisnici o ocjeni ponuda, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, piše Fokus.

Tuđu robu prikazali svojom

“Natječajna dokumentacija za nabavu digitalnog RTG aparata, u dijelu tehničke specifikacije, sačinjena je na način da je upućivala na aparat jednog dobavljača, što znači da nije osiguran jednak i nediskriminirajući pristup za sve ponuđače. Shodno prezentiranoj dokumentaciji, izvršeno je dijeljenje postupaka javne nabavke lijekova, reagenasa, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme najmanje u iznosu od 467.404 KM, što nije u skladu sa članom 15. Zakona o javnim nabavkama”, naveli su revizori.

Revizori su utvrdili i da je KCUS precijenio svoj financijski rezultat za oko 1,1 milijun KM na način da su lijekove i potrošni materijal koje na KCUS-u kao svoje vlasništvo do trenutka potrošnje skladišti Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Klinički centar evidentirao kao svoju robu i prikazao ga kao vlastiti prihod!

“Ovi lijekovi i potrošni materijal ne ispunjavaju zahtjeve da bi se priznali kao vlastite zalihe. Naime, radi se o poslovnim događajima vezanim za tuđu robu. Shodno tome, promet ovih lijekova i potrošnog materijala nije se trebao evidentirati i iskazivati u okviru bilansne evidencije, nego ga je trebalo evidentirati u okviru izvanbilansne evidencije. Ovakav način evidentiranja tuđe robe za posljedicu ima nerealno iskazane (uvećane) prihode i rashode, bez utjecaja na financijski rezultat, za iznos lijekova i potrošnog materijala koji je zaprimljen i utrošen u 2022. godini. S obzirom na to da je većina ovih lijekova i potrošnog materijala utrošena, istovremeno je evidentirano razduženje ovih zaliha po kojem osnovu su priznati rashodi u ukupnom iznosu od 51.545.652 KM, što za posljedicu ima precijenjen financijski rezultat za 1.133.084 KM”, konstatirali su revizori.

Gdje su respiratori ACM812 A koje je koristio KCUS

Zanimljivo je da su revizori ustanovili i da se 30 respiratora ACM812 A, koje je KCUS jedini tijekom pandemije koronavirusa stavio u upotrebu nalaze evidentirani u izvanbilansnoj evidenciji.

Revizori su naveli da je u KCUS-u ukupna vrijednost ovih respiratora navedena u iznosu 2,7 milijuna maraka, odnosno da im je cijena 90.000 KM po komadu. Ovaj iznos se razlikuje od iznosa pojedinačne cijene za ove uređaje koji su ranije spominjani i to u iznosu od 105.000 KM.

“Prema prezentiranoj dokumentaciji i pojašnjenju Komisije za prijem donacija, respiratori nisu dati kao donacija Kliničkom centru već izdati na revers do donošenja Odluke Vlade FBiH o trajnom korištenju, tako da su evidentirani u izvanbilansnu evidenciju”, naveli su revizori.

Poznato je da je odluku o raspodjeli respiratora donio Federalni stožer civilne zaštite, a da su se Vlada FBiH i bivši premijer Fadil Novalić koji je i osuđen zbog netransparentne nabavke ovih medicinskih uređaja, „prali“ od povezanosti s nabavkom ovih respiratora, te da je stalno isticano da je dobavljač Federalna uprava civilne zaštite. Stoga je nejasno zbog čega KCUS očekuje da im Vlada FBiH da odluku o trajnom korištenju!?

Također, poznato je da se o korištenju respiratora ACM812 A na KCUS-u tijekom pandemije Covid 19 vodi istraga u Tužiteljstvu Sarajevske županije, ali revizori se nisu bavili s tim pitanjem.

Otkaz dobilo 12 zaposlenika, a njih 19 napustilo KCUS

Zaključeno je i da KCUS u kojem je trenutno zaposleno 3.173 uposlenika radi sa značajno manjim brojem izvršitelja u odnosu na usvojeni Pravilnik o radu.

Ustanovljeno je da je u prošloj godini za 131 osobu prestao radni odnos, od ovog broja je 80 osoba koje su sa radom prestale odlaskom u mirovinu , 19 radnika dalo je otkaz, a njih 12 je dobilo otkaz. U 2022. godini u Kliničkom centru radni odnos je zasnovalo 116 osoba, najvećim dijelom po natječaju iz prethodne godine.

“Na dan 31.12.2022. godine popunjenost je iznosila 73 posto. Skrećemo pozornost da navedeno može utjecati na vršenje djelatnosti Kliničkog centra”, upozorili su revizori.

Najveće prihode i to u iznosu od 258.025.211 KM KCUS je ostvario od pruženih usluga. Od FZZOIR-a ostvaren je prihod u iznosu od oko 156,1 milijuna KM, a od Fonda solidarnosti FBiH 76,3 milijuna KM.

Pružanje usluga pacijentima iz drugih županija KCUS je naplatio oko 21,5 milijuna KM, a od pružanja usluga osiguranicima i pacijentima iz Brčko Distrikta i Republike Srpske KCUS je zaradio 671.588 KM. Od ugradnje proteza ostvaren je prihod od 286.608, a oko tri milijuna KM KCUS je zaradio iz ostalih prihoda.

KCUS je od donacija prihodovao 14.516.795 KM, a 1,6 milijuna prihoda ostvario je iz namjenskih izvora financiranja. Od najma poslovnog prostora i parkinga je zaradio ukupno 977.982 KM, a po drugim osnovama prihodi su u iznosu 916.580 KM.

Iznos od 561.024 KM Klinički centar je zaradio od kliničkog ispitivanja lijekova.

Konstatirano je i da generalna direktorica KCUS-a nije podnosila Upravnom odboru tromjesečna izvješća o cjelokupnom poslovanju, kako je propisano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, nego im je dostavila samo godišnje izvješće.

Više od tri milijuna KCUS županijama naplatio testiranje na koronu

Financijskom revizijom je utvrđeno i da je KCUS odlučio županijama u FBiH retroaktivno fakturirati troškove PCR testiranja u razdoblju pandemije koronavirusa.

Tako je generalna direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović za 2020. i 2021.godinu županijskim zavodima zdravstvenog osiguranja ispostavila račun za testiranje pacijenata na koronu u ukupnom iznosu od oko 3, 6 milijuna KM.

Iz KCUS-a su naveli da za testiranje nisu naplatili materijal, koji nisu mogli ni naplatiti jer je to bila donacija ili je materijal ionako financiran novcem Federalnog ministarstva zdravstva, nego da su samo naplatili „ruke“.

Od do sada fakturisanog iznosa, iznos od oko 1, 8 milijuna KM nije naplaćen, a 1,2 milijuna od tog iznosa odnosi se na fakture ispostavljene Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanske županije.

Revizori su utvrdili da prosječna neto plaća prije oporezivanja na KCUS-u iznosi 1.873 KM. Najvišu pojedinačno isplaćenu plaću u 2022. godini dobila je generalna direktorica KCUS-a u iznosu od i 8.497 KM

“To uključuje 7.036 KM redovne plaće i iznos od 1.460 KM u pripadajućem mjesecu a koji se odnosi na dodatak za zamjenu zaposlenika na drugom radnom mjestu u iznosu kako je definirano aktima Kliničkog centra, a koji je ostvaren samo za jedan mjesec 2022. godine. Najniža isplaćena neto plaća iznosi 594 KM i odnosi se na radno mjesto čistačice”, utvrdili su revizori.

U prošloj godini otpremnine zaposlenicima KCUS-a koji su otišli u mirovinu su isplaćene u ukupnom iznosu od 686.590 KM.

Protiv Kliničkog centra vode se sudski sporovi ukupne vrijednosti od oko 3,6 milijuna KM za koje nisu donesene konačne presude.

Po osnovu radnih sporova protiv KCUS-a se vodi čak 127 postupaka u vrijednosti od oko 1,4 milijuna maraka. S druge strane, KCUS je protiv trećih osoba pokrenuo postupke ukupne vrijednosti 3,1 milijuna maraka.

Revizori su ukazali i na to da ne mogu potvrditi vrijednost stalnih sredstava KCUS-a iskazanih u iznosu od 302.879.825 KM.

“Jer je na datum bilanca vršena procjena nadoknadive vrijednosti za građevinske objekte, čiji efekti nisu knjigovodstveno evidentirani. Efekte na financijska izvješća nismo u mogućnosti procijeniti”, naveli su federalni revizori.