#Jelka Miličević

 U pripremi novi EU IPA Adriatic program

U pripremi novi EU IPA Adriatic program

...se s potpredsjednicom Vlade FBiH i ministricom finacija Jelkom Milićević, zastupnicom europskom parlamentu Željanom Zovko i predstavnicom Sveučilišta u Mostaru za EU projekte dr.sc.…