#elektroprijenos

Crna Gora, Srbija i BiH osnivaju elektroprijenos

Crna Gora, Srbija i BiH osnivaju elektroprijenos

... energetskog povezivanja Srbije, Crne Gore i BiH. - U prethodnom razdoblju je dosta rađeno u vezi energetske interkonekcije dvije države; riječ je o 400 kw povezivanju Srbije, Crne Gore i BiH,…

Matan Žarić na čelu Elektroprijenosa BiH

Ibrahim Čolakhodžić, predsjednik UO "Elektroprijenosa BiH", rekao je da je Žarić imenovan jednoglasno na period od četiri godine, dodajući da se već godinu i po čeka suglasnost za imenovanje…

Usvojene izmjene zakona o 'Elektroprijenosu BiH'

Usvojene izmjene zakona o 'Elektroprijenosu BiH'

Izmjenama je predviđeno da Skupština akcionara "Elektroprijenosa BiH" donosi odluku o načinu raspodjele dobiti, uključujući akumuliranu dobit, na prijedlog Upravnog odbora, a po usvajanju…

Revizori ulaze u Elektroprijenos BiH

Predsjednik Upravnog odbora "Elektroprijenosa BiH" Ibrahim Čolakhodžić rekao je "Glasu Srpske", poslije jučerašnje sjednice Upravnog odbora u Mostaru, da tvrtka i dalje ostaje blokirana jer…