Usvojene izmjene zakona o 'Elektroprijenosu BiH'

Usvojene izmjene zakona o 'Elektroprijenosu BiH'
Izmjenama je predviđeno da Skupština akcionara "Elektroprijenosa BiH" donosi odluku o načinu raspodjele dobiti, uključujući akumuliranu dobit, na prijedlog Upravnog odbora, a po usvajanju finacsijskih izvještaja.

Predlagač zakona je Vijeće ministara BiH, a obrazloženju je navedeno da su izmjenjena tri člana osnovnog zakona, što upućuje na činjenicu da nije riječ o složenom i obimnom zakonu čije bi donošenje zahtijevalo provođenje redovne procedure.

U suprotnom, da je procedura išla redovnim putem mogle su biti proizvedene negativne posljedice u radu poduzeća "Elektroprijenos BiH", a samim tim i elektroenergetskog sektora BiH.

U obrazloženju se podsjeća da je na Skupštini akcionara "Elektroprijenosa BiH" 3. veljače 2012. godine, kojoj su prisustvovali i usuglasili stavove entitetski premijeri i resorni ministri, zaključeno da bude pokrenuta inicijativa za izmjenu Zakona o osnivanju kompanije.

Predsjednici vlada Republike Srpske i Federacije BiH su 12. lipnja još jednom potvrdili neophodnost izmjene Zakona o osnivanju kompanije u dijelu koji se odnosi na raspodjelu dobiti, što je od posebnog interesa za oba entiteta, čime su još jednom dali suglasnost za navedenu promjenu, a u skladu sa zaključkom Skupštine akcionara.