SUD BIH Matan Žarić i ostali oslobođeni optužbi za zloupotrebu položaja

Matan Žarić
Interwiew

Sud Bosne i Hercegovine je danas, 21.2.2024., izrekao prvostupanjsku presudu u predmetu Mato Žarić i dr. (S1 2 K 031691 23 K), kojom su optuženi Mato Žarić, Mila Bule, Aleksandar Šukalo, Zoran Manojlović i Drago  Malešević, na osnovu članka 284. točka c) Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine,  oslobođeni od optužbe, jer nije dokazano da su radnjama opisanim u izreci presude počinili kazneno djelo za koje su se teretili.

Optužnica je teretila optužene Matu Žarića, Milu Bule, Aleksandra Šukala, Zorana Manojlovića i Dragu  Maleševića da su, radnjama opisanim u optužnici, počinili kazneno djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz članka 220. stav 3. u vezi sa stavom 1. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa člankom 29. KZBiH, priopćeno je iz Suda BiH.

Podsjetimo, optužnica je navedene teretila da su oštetili ovu kompaniju za oko 500.000 KM.

"Optuženi se terete da su u razdoblju od 8. 4.2015. do 22. 8. 2018. godine, postupajući kao odgovorne osobe u institucijama BiH, iskorištavanjem svog službenog položaja, ne izvršiviši svoje službene dužnosti, pribavili drugom imovinsku korist, a nanijeli štetu pravnoj osobi Elektroprijenos-Elektroprenos BiH a. d. Banja Luka u iznosu od 454.957,95 KM", navelo je Tužiteljstvo BiH.

Podsjetimo, prema navodima optužnice, optuženi Mate Žarić tereti se da je u svojstvu generalnog direktora 8. 4.2015. godine, kao naručitelj radova, zaključio ugovor sa pravniom osobom kao izvršiteljem radova, a koji predmet je imao nabavku izgradnje trafostanice TS 110/20 KV Šipovo sa ugradnjom opreme u vrijednosti od 5.323.008,44 KM u roku od osamnaest mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao i uplate avansa.

Avans je uplaćen, ali ugovorne obveze od izvođača nisu okončane u roku koji je bio definiran ugovorom. Prekoračivši na taj način rok za izvršenje radova od 77 dana.

Optuženi su propustili postupiti u skladu sa ugovorom na osnovu kojeg je izvođač u obavezi naručitelju platiti ugovorenu kaznu u visini od 0,3 posto od ukupne vrijednosti od ugovorenih poslova bez PDV za svaki kalendarski dan prekoračenja roka za izvršenje ugovora.

Usljed ovakavog propusta učinjenog od optuženih da se obračuna i izvrši naplata zateznih kamata nastala je šteta po tvrtku. Dok je drugom pribavljena imovinska korist.