JE LI ELEKTROPRIJENOS PRETJERAO Dijeli se više suglasnosti za solare nego što ih mreža može podnijeti

Solarne elekrane
Etmax

Nekada  je u Hercegovini nicalo smilje jer su mnogi u njemu vidjeli brzu zaradu, a sada niču solarne elektrane kao gljive poslije kiše.

Smilje je počupano, a što će biti sa panelima pokazati će vrijeme.

Prije vremena to će pokazati izdržljivost postojećih mreža, jer nitko ne krije da se može javiti veliki problem.

"Ono što mi sada znamo jeste da je izdano previše načelnih suglasnosti od strane Elektroprijenosa BiH koji mogu dovesti cijeli sustav elektroprijenosne mreže i postojeće proizvodne objekte u veliki problem", govori Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske za ATV.

I oni koji rade u Elektroprijenosu BiH i koji su upoznati sa stanjem na mrežama kažu da je vrijeme da se stavi prst na čelo.

Informacije govore da su izdane suglasnosti za oko 2,8 tisuća gWh.

"To je po meni preveliki kapacitet koji bi mi dobivali iz solarnih elektrana i to nije način proizvodnje koji može osigurati stabilnost elektroenergetskog sustava, rekao je Srđan Mazalica, rukovoditelj Operativnog područja Banjaluka u Elektroprijenosu BiH.

"Ovoj problematici se mora ozbiljno pristupiti jer na kraju sve ovo može stvoriti više štete nego koristi", tvrdi Mazalica.

"Bojim se da ne idemo u dobrom pravcu, ne radimo odgovarajuće analize koliko možemo na kojem naponskom nivou, koji su kriteriji, koji su tehnički, koji su ekonomski koja je dinamika izdavanja dozvola. Moramo sve investitore staviti u istu ravan", kaže Mazalica.

Najviše solarnih elektrana gradi se u Hercegovini. Među općinama prednjači Bileća, gdje se pravi više od 100 malih i nekoliko velikih elektrana.