Samo Matan Žarić ispunjava uvjete za direktora Elektroprijenosa

Govoreći o natječaju za imenovanje direktora "Elektroprijenosa BiH", Čović je rekao da je taj posao trebalo da bude završen prije godinu dana, a nije završen, pa se ni sada ne usuđuje da to komentira.

"Matan Žarić je jedini kandidat koji ispunjava uvjete, ali mi godinu dana ne imenujemo menadžment i upravni odbor, tako da sam uzdržan. Zadnji naši razgovori upućuju na to da mi to možemo uraditi u idućih sedam dana, u suprotnom bi trebalo raspisati novi natječaj", dodao je Čović.

Vlada Federacije BiH zadužila je prošlog tjedna premijera FBiH Nermina Nikšića da, u funkciji člana Skupštine "Elektroprijenosa BiH" Banjaluka, da prethodnu suglasnost na imenovanje Matana Žarića za direktora "Elektroprijenosa BiH".

VLM