DANAS PRESUDA ZA MATANA ŽARIĆA Optužen da je oštetio Elektroprijenos BiH za 500.000 KM

Matan Žarić

Sud BiH će izreći prvostupanjsku presudu u predmetu Mato Žarić i dr., koji se terete da su počinili kazneno djelo zlouporaba položaja ili ovlaštenja.

Prvooptuženi je direktor kompanije Elektroprijenos Mate Žarić. Pored njega, optužnica broji i Milu Bule, Aleksandra Šukala, zvanog Saša, Zorana Manojlovića i Dragu Maleševića.

Kako stoji u optužnici, oštetili su ovu kompaniju za oko 500.000 KM.

"Optuženi se terete da su u razdoblju od 8. 4.2015. do 22. 8. 2018. godine, postupajući kao odgovorne osobe u institucijama BiH, iskorištavanjem svog službenog položaja, ne izvršiviši svoje službene dužnosti, pribavili drugom imovinsku korist, a nanijeli štetu pravnom licu Elektroprijenos-Elektroprenos BiH a. d. Banja Luka u iznosu od 454.957,95 KM", navelo je Tužiteljstvo BiH.

Podsjetimo, prema navodima optužnice, optuženi Mate Žarić tereti se da je u svojstvu generalnog direktora 8. 4.2015. godine, kao naručitelj radova, zaključio ugovor sa pravnim licem kao izvršiteljem radova, a koji predmet je imao nabavku izgradnje trafostanice TS 110/20 KV Šipovo sa ugradnjom opreme u vrijednosti od 5.323.008,44 KM u roku od osamnaest mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao i uplate avansa.

Avans je uplaćen, ali ugovorne obveze od izvođača nisu okončane u roku koji je bio definiran ugovorom. Prekoračivši na taj način rok za izvršenje radova od 77 dana.

Optuženi su propustili da postupe u skladu sa ugovorom na osnovu kojeg je izvođač u obavezi naručitelju platiti ugovorenu kaznu u visini od 0,3 posto od ukupne vrijednosti od ugovorenih poslova bez PDV za svaki kalendarski dan prekoračenja roka za izvršenje ugovora.

Usljed ovakavog propusta učinjenog od optuženih da se obračuna i izvrši naplata zateznih kamata nastala je šteta po kompaniju. Dok je drugom pribavljena imovinska korist.