‘Elektroprijenos’ pokušava spasiti 10 milijuna KM iz propale banke

banka srpske
banka srpske
U pismenom odgovoru Aleksandri Pandurević, zastupnici SDS-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, koji će se naći na sjednici ovog doma zakazanoj za 30. prosinca, Žarić pojašnjava da je „Elektroprijenos" novac u spornoj banci oročio u lipnju prošle godine, i to na period od 24 mjeseca uz kamatu od 3,8 posto. Riječ je o novcu koji se izdvaja iz svakog računa za električnu energiju u BiH, piše avaz.ba.

Bjanko mjenice
Direktor kompanije dalje pojašnjava da su nakon naznaka da u „Banci Srpske" postoje teškoće u poslovanju, pokušali u rujnu ove godine razročiti svoja sredstva i prebaciti ih u drugu banku. Bez obzira na više upućenih zahtjeva, banka se oglušila na pisma iz „Elektroprijenosa".

- S obzirom na to da, i pored navedenog, banka nije postupila po zahtjevu ni naknadno u ostavljenom dodatnom roku, nakon prepiske s bankom 3. studenog kompanija je zatražila od Agencije za bankarstvo RS da izvrši kontrolu zakonitosti rada banke - naveo je Žarić.

On je precizirao i da je Agenciji prezentirana jedna od izdatih bjanko mjenica, radi naplate, po kojoj banka također nije postupila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neslužbena saznanja
Osim niza nejasnoća koji prati priču o „Banci Srpske" i o tome kako joj je uspijevalo kriti istinu o svom poslovanju duži period, Žarić otkriva još jedan šokantan detalj. A to je da je „Elektroprijenos", kao državna kompanija sa svojih 10 milijuna maraka oročenih u ovoj banci, saznanja o uvođenju prinudne uprave dobio neslužbenim putem.

Tako Žarić pojašnjava daljnju prepisku s privremenim upravnikom od kojeg su, pak, dobili odgovor krajem studenog da će daljnje mjere u vezi sa zahtjevom „Elektroprijenosa" biti definirane nakon što „interventni tim Agencije za bankarstvo RS izvrši popis imovine i obveza banke".

Žarić: Otkrio detalje pokušaja da dođu do svog novca
S druge strane, Žarić navodi da je kompanija iz Agencije za bankarstvo dobila odgovor da će se aktivnosti o njihovom zahtjevu za razročenje moći poduzeti tek nakon roka od 60 dana od dana uvođenja prinudne uprave. Taj rok istječe 16. siječnja naredne godine.