#zakon o prebivalištu

Glasovanje bh. Hrvata u zamjenu za gay prava!?

No kako sada stvari stoje, Milanović nema uporišta da i dalje inzistira na tome da se u Ustav ugradi pitanje načina glasovanja hrvatskih državljana iz BiH. Naime, naši izvori iz…

Zakon o prebivalištu u Saboru za pola godine

...čitanja, inače se cijela procedura ponavlja. Naime, u burnoj raspravi u Hrvatskom saboru sporni zakon je 19. veljače prošao prvo čitanje, ali i zastupnici koji su za usvajanje izmjena i…

Hrvatski Sabor danas o prebivalištu

Novi će zakon policiji omogućiti da utvrđuje prebiva li osoba stvarno na adresi koju je prijavila, a utvrdi li se nedvojbeno da je netko prijavio fiktivno prebivalište, brisat će ga se s…

Histerija zbog zakona o prebivalištu?

Histerija zbog zakona o prebivalištu?

No dok dio HDZ-ovih zastupnika iz 11. izborne jedinice upozorava na mogućnost da se dio Hrvata iz BiH zbog novih propisa trajno iseli u Hrvatsku, predsjednik Odbora Ivan Bagarić (HDZ) tvrdi da je…