Hrvatski Sabor traži teritorijalni preustroj BiH?

Naime, nakon što su promjene Zakona o prebivalištu, koji je mogao oštetiti velik broj Hrvata iz BiH, izazvale toliko kritika, pojavio se opravdan strah da će deklaracija pasti u drugi plan.  Međutim, bojazni ne bi trebalo biti jer će dokument kojim po prvi put od Daytona Hrvatska izričito podupire teritorijalni preustroj BiH, biti usvojen vrlo skoro, pa čak i uz potporu SDP-ovih zastupnika.

Federalni ustroj?

Naši izvori su nam potvrdili da se deklaracija do sada više puta “premještala” na dnevnom redu saborskog zasjedanja, no, ukoliko ne bi dolazilo do značajnijih promjena u radu Sabora, o njoj bi se do kraja mjeseca trebalo glasovati. Kada jednom dođe na dnevni red, očekuje se da će dobiti punu potporu, pa čak i SDP-a koji je do sada imao prilično suzdržane stavove po pitanju teškog položaja hrvatsko naroda u BiH. Zanimljivo je naglasili da ovaj dokument, iako deklarativne naravi, sadrži nekoliko točki iz kojih se može iščitati da Hrvatska kritizira daytonsko uređenje države podijeljene između dvaju entiteta te neizravno podupire i novi administrativno-teritorijalni ustroj.

Naime, u dokumentu se jasno daje potpora Hrvatima u BiH te njihovim političkim predstavnicima u pregovorima vezanim uz promjene Ustava kako bi osigurali punu suverenost i jednakopravnost s druga dva naroda, što se može ostvariti samo uz “poštivanje načela jednakosti i pravičnosti te Ustavom zajamčenim administrativno-teritorijalnim ustrojem Bosne i Hercegovine”. U obrazloženju deklaracije stoji da slabosti aneksa 4. Daytonskog mirovnog sporazuma pojačava neravnopravnost, a posljedica svega je da se BiH pretvara u dva unitarna entiteta, jedan s dominacijom Srba, a drugi Bošnjaka, te se preporučuje da se ustavnom reformom osigura administrativno-teritorijalni ustroj BiH koji će se bazirati na (federalnim) načelima. Ovako jaka konstatacija za sada je navedena u prijedlogu deklaracije, pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li Sabor tražiti neke izmjene.

Potpora BiH, SAD-u i EU

S druge strane u ono što sigurno neće trpjeti bilo kakve izmjene su stavke koje govore o nužnosti jednakopravnosti svih konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine što je preduvjet osiguranja suživota i očuvanja cjelovitosti naše zemlje kao i njezinog integriranja u euroatlantske integracije. Stoga se izražava bezrezervna potpora nastojanjima naše zemlje, ali i SAD-a i EU-a u nastavku provedbe reformskih procesa.  

Potpora povratku

U Deklaraciji se navodi da Hrvatski sabor podupire povratak i ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini kao najviše humano i civilizacijsko pravo što je i strateški interes Republike Hrvatske i BiH, stoga ce Hrvatska, navodi se i u buduće davati punu potporu povratku Hrvata u BiH i ostvarenju svih pretpostavki za njihov normalan i slobodan razvoj.

Prebivalište opet na dnevnom redu

Izmjene Zakona o prebivalištu prošle su prvo čitanje u Hrvatskom saboru a prošlotjedna rasprava izazvala je niz reakcija javnosti i političara. Najglasniji protivnici donošenja ovog zakona, poput zastupnika HDZ-a BiH u Hrvatskom saboru te Katoličke crkve smatraju da bi njegova primjena mogla dovesti do većeg iseljavanja Hrvata iz BiH.

dnevni list