Zakon o prebivalištu u Saboru za pola godine

...čitanja, inače se cijela procedura ponavlja. Naime, u burnoj raspravi u Hrvatskom saboru sporni zakon je 19. veljače prošao prvo čitanje, ali i zastupnici koji su za usvajanje izmjena i dopuna zakona smatraju kako prva verzija ima mnogo rupa. Isto nam je potvrdio naš izvor iz Sabora, koji navodi kako zakona u saborskoj proceduri još uvijek nema, a kada dođe morat će sadržavati temeljite izmjene.
Temeljite izmjene

I prema našem sugovorniku jasno je da se zakon pokušao donijeti “na vrat, na nos”, jer ga se pokušalo progurati kroz hitnu saborsku proceduru, ali tek nakon određenih pritisaka zakon ide normalnom procedurom.
- Očito je da MUP još uvijek nije ništa pripremio kada su u pitanju dorade zakona, a sada je teško nagađati kada će se to dogoditi i što će dopune sadržavati, navodi naš sugovornik. Mnogi u Hrvatskoj slažu se kako je zakon donijet ponajprije zbog Hrvata iz BiH, a upravo ta činjenica donijela je najviše konfuzije. Prema našem sugovorniku, nije se uopće vodilo računa o činjenici da će zakon imati velike posljedice i na građane Hrvatske.
- Znatan broj hrvatskih građana koji žive u nekom od većih gradova prijavljeno je na otocima ili na područjima posebne državne skrbi kako bi plaćali manje poreze i dobili određene poticaje i povlastice. I kod ove problematike novi zakon će izazvati mnogo zbrke, pojašnjava naš izvor. Osim toga, on tvrdi kako bi primjena ovog zakona u praksi bila mnogo skuplja od svim porodiljinih naknada i ostalih dažbina koje sada ima Hrvatska na osnovu dvojnog prebivališta. Isto tako, pojavili bi se ogromni problemi jer bi policija morala dežurati pred kućama ustanovljujući živi li netko na određenoj adresi.
- Uzmimo primjer osobe koja živi u nekom mjestu, a otišla je na put nekoliko dana, a policija baš tada dođe utvrditi živi li ta osoba na toj adresi. Hoće li je u tom slučaju brisati iz evidencije prebivališta, pita se naš sugovornik.

Položaj Hrvata u BiH

U cijeloj zbrci oko ukidanja dvojnog prebivališta konstantno se zaboravlja istaknuti najvažnija činjenica – sve argumente kojima hrvatske vlasti opravdavaju novi zakon mogu se provesti i prema postojećim zakonima u RH. S ovim tvrdnjama slaže se i naš sugovornik, koji navodi konkretan primjer više birača nego stanovnika u Vrgorcu.  
- Ako je to tako, općinske vlasti vrlo lako će utvrditi činjenično stanje, vidjeti tko ne živi u tom gradu te prema postojećim zakonima ispraviti situaciju, kazao je naš izvor. Prema tome, iza izmjena i dopuna Zakona o dvojnom previjalištu ipak stoje neki drugi interesi. Mnogi već mjesecima naglašavaju kako je pukla ljubav između hrvatskog HDZ-a i Hrvata iz BiH nakon predsjedničkih izbora, pa je ovaj zakon svojevrsna kazna hrvatskom puku u BiH. Bilo kako bilo, hrvatska Vlada, na čelu s Jadrankom Kosor, nije vodila računa o reperkusijama ovog zakona na položaj Hrvata u BiH, njihovu političku neravnopravnost te sve veće iseljavanje Hrvata iz BiH. Sve ovo dodatnu težinu dobiva jer se događa neposredno prije općih izbora u našoj zemlji.  

Konfuzija

Najveću konfuziju u Zakonu o dvojnom prebivalištu predstavlja činjenica da on ne prepoznaje sve kategorije stanovništva. Tako u zakonu stoji kako gastarbajteri neće izgubiti prebivalište, ali moraju donijeti potvrdu o radnom odnosu. Međutim, većina naših ljudi radi na crno, pa se postavlja pitanje što će biti s njima, jer zasigurno je da nije interes Hrvatske da te ljude briše.

dnevni list