#hrvatski sabor

U Saboru o Deklaraciji o položaju Hrvata u BiH

U Saboru o Deklaraciji o položaju Hrvata u BiH

Zastupnici će raspravljati o Prijedlogu deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini i europskom putu Bosne i Hercegovine. Za uspješno funkcioniranje BiH na svim…