#Armija BiH

Podignuta optužnica protiv Ramiza Drekovića

Podignuta optužnica protiv Ramiza Drekovića

Optuženi se tereti da je za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, u svojstvu zapovjednika 4. korpusa Armije RBiH, postupao suprotno odredbama ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za…