Vijesti s tagom: trebišnjica


RS isušuje donji tok rijeke Neretve, a RH i FBiH šute

Kako sad stvari stoje prije će Vlada RS-a i tamošnja elektroprivreda dovršiti milenijski projekt gradnje seta od sedam hidroelektrana na slivu rijeke Trebišnjice…

Prva radionica predstavljanja plana upravljanja Neretvom i Trebišnjicom

Prva radionica predstavljanja plana upravljanja Neretvom i Trebišnjicom

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u suradnji s Agencijom za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara, Agencijom za vode oblasnog ...