JAVNA NABAVKA HET-a Republički hidrometeorološki zavod kao paravan za unosnu zaradu privatne tvrtke

HET
Glas Srpske

Privatnom poduzeću "Gradnja" d.o.o. iz Gacka, čija je osnovna registrirana djelatnost izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) ove će godine platiti više od 200.000 maraka za praćenje hidroloških podataka u slivu rijeke Trebišnjice.

"Gradnja" je nositelj dvočlane grupe ponuđača (konzorcija) čiji je drugi član Hidrometeorološki zavod Republike Srpske (RHMZ). Od svega toga zavod ima samo mrvice, a njegova prava uloga je da služi kao pokriće za prebacivanje novca na račune privatnih osoba.

Iz uvjeta navedenih u natječajnoj dokumentaciji jasno je da je sudjelovanjem RHMZ-a u konzorciju svaka konkurencija unaprijed eliminirana.
Naime, RHMZ je tu da ispuni uvjete koji se u natječajnoj dokumentaciji traže od "grupe ponuđača", a "Gradnja" da odradi i plati unosan posao, što potvrđuje i dokumentacija koju posjedujemo, piše Impuls portal.

Godinama se ponavlja ista priča. Od 2017. do danas ova skupina ponuditelja bez konkurencije na natječajima HET-a redovito dobiva posao praćenja hidroloških podataka. Riječ je o djelatnosti koju, kada bi se poštovao Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, ne bi mogao obavljati nitko osim RHMZ-a.

Pokriće za privatni interes

Nakon provedenog postupka javne nabave, 22. veljače ove godine HET je s navedenom skupinom ponuditelja sklopio ugovor o javnoj nabavi usluge „Monitoring hidroloških podataka u slivu Trebišnjice“, čija je vrijednost 209.748 maraka bez PDV-a.

Izbor nije bio težak, jer nije bilo ponuda osim one koju su dostavili "Gradnja" i RHMZ. Nikakve konkurencije s obzirom na natječajne uvjete nije ni moglo biti.
Stoga je od ponuđača zatraženo da dostavi ni manje ni više nego Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom RS.

Među ostalim, kao uvjet je navedeno da ponuditelj mora dostaviti popis izvršenih ugovora za izvršenje usluge koja je predmet nabave u zadnje tri godine, a koji uključuje "barem jedan ugovor minimalne vrijednosti od 180 tisuća maraka bez PDV-a”.

Nemoguće je da jedan potencijalni ponuditelj ispuni oba navedena uvjeta, barem ne na domaćem tržištu, osim grupe ponuditelja koja je na kraju jedina dostavila ponudu.

Uvjet koji se odnosi na vrijednost ranije izvedenih ugovora ovaj izrazito favorizirani ponuđač ispunio je upravo zato što mu je HET iz godine u godinu dodjeljivao isti posao čija vrijednost nikada nije bila ispod 180.000 maraka. Za ispunjavanje ostalih zahtjeva odgovoran je Republički hidrometeorološki zavod.

Formalno-pravno, sam postupak javne nabave nije u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, tvrde stručnjaci za ovo područje koje smo upitali za mišljenje. Zakon propisuje da se "skupina ponuditelja može osloniti na sposobnosti jednog od svojih članova". Ovdje se jedan član očito oslanja na kapacitete Hidrometeorološkog zavoda kako bi formalno ispunio uvjete za sudjelovanje na natječaju.

Pitanje je, međutim, zašto je i na temelju čega Hidrometeorološki zavod preuzeo ulogu paravana za privatnog partnera i je li prekršen neki drugi zakon. “Zašto “Gradnja” obavlja većinu poslova, i to onih za koje je stručnjak drugi član konzorcija, pitanje je, kao i pitanje kontrolira li naručitelj i nadzire kvalitetu izvršenih usluga. Vjerojatno se radi o zataškavanju, gdje se kapaciteti jednog formalno koriste za dobivanje posla, dok drugi u biti radi sve, iako u takvim slučajevima često drugi ne ispunjava stručne i tehničke uvjete za obavljanje posla. “, kaže Damjan Ožegović iz Transparency Internationala BiH.

U odgovorima na ova pitanja ravnatelj RHMZ-a Darko Borojević objašnjava zašto se Zavod ne može samostalno prijaviti na natječaj, što ga zapravo nismo ni pitali.

Navodi i da je RHMZ potpisao ugovore o poslovno-tehničkoj suradnji sa svim potencijalnim sudionicima u navedenim nabavama, a ne samo s "Gradnjom". No, dokumentacija o izboru najpovoljnijeg ponuđača pokazuje da je RHMZ podnio samo zajedničku ponudu s "Gradnjom".

Ovo nije, kao što vidite, plod priče o poslovno-tehničkoj suradnji, već Ugovor o osnivanju konzorcija, kakav je ranije potpisao RHMZ, izuzev "Gradnje" iz Gacka. 

No, Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti RS je više nego jasan. Prema zakonu koji je na snazi ​​od 2000. godine, RHMZ je isključivo odgovoran za poslove koje godinama obavlja privatna tvrtka.

„Meteorološke i hidrološke poslove iz člana 2. ovog zakona obavlja Republički hidrometeorološki zavod. Sjedište Republičkog hidrometeorološkog zavoda je u Banjoj Luci”, navodi se, između ostalog, u članku 6. ovog zakona. (U navedenom članku 2. navedeni su poslovi među kojima su i "sustavna hidrološka motrenja i mjerenja površinskih i podzemnih voda".)

I koga još briga za zakon, međutim, ni 2015. ni iduće godine nitko u HET-u nije previše mario za zakon, pa je posao dobila građevinska tvrtka "Gradnja" iz Gacka, koja se dvije godine samostalno javljala na natječaje? koje po zakonu može obavljati samo RHMZ.

Republički hidrometeorološki zavod nije gospodarsko društvo, već organ uprave Vlade RS pod okriljem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Dakle, sva plaćanja za usluge ove ustanove idu direktno u proračun RS.

Umjesto da koristi usluge RHMZ-a i ostavi novac u proračunu RS-a, HET je odlučio zaobići zakon i novac prebaciti u džepove privatnika.

Tako se već 2017. godine, kako tvrdi naš izvor iz HET-a, netko dosjetio da bi mogao nastati problem zbog tako očitog bezakonja, jer se i sam RHMZ počeo pitati zašto oni ne rade taj posao, a ne privatna tvrtka koja ne postoji. referenca za ovu vrstu djelatnosti.

Tada je, tvrde, osobno intervenirao izvršni direktor HET-a i poslanik u parlamentu RS-a Ilija Tamindžija i “objasnio” da se “Gradnja” ne smije zaobići.

Nađeno je "kompromisno" rješenje - što je vidljivo i iz dokumentacije u posjedu Impulsa.

Postignut je dogovor o stvaranju konzorcija između RHMZ-a i "Gradnje", koja se još 2017. jedina prijavila na HET-ov natječaj za uslugu praćenja hidroloških podataka.

Skupina ponuditelja koju čine "Gradnja" i RHMZ sklopila je prvi ugovor za praćenje hidroloških podataka s HET-om 11. listopada 2017. godine. Vrijednost tog ugovora bez PDV-a iznosila je 189.394,70 konvertibilnih maraka. Toliko je vrijedio i ugovor sklopljen sljedeće 2018. godine, dok je vrijednost ugovora rasla u narednim godinama.

Ustanovi mrvice

Što je od svega toga zaradio RHMZ, a što privatni partner, vidi se iz aneksa ugovora. Tako je tijekom 2018. godine između članova grupe ponuditelja sklopljen aneks ugovora o javnoj nabavi koji im je HET dodijelio krajem 2017. godine.

"Za izvršenje ugovornih obaveza RHMZ-a prema lideru konzorcija (RHMZ nije obveznik PDV-a) ugovoren je iznos od 15.000 KM bez PDV-a", navodi se u članku 2. navedenog aneksa.

Dalje se navodi da će ovaj iznos biti isplaćen u dvije jednake rate.

Iz ugovora na koji se aneks poziva vidljivo je da je RHMZ zadužen za kontrolu uvjeta rada mjernih stanica, kontrolu stručne spreme radnika, distribuciju i dostavu uputa za rad na stanicama i druge slične poslove. Praćenje hidroloških prilika provodi "Gradnja".

Kako je vidljivo iz dokumentacije, službu za praćenje hidroloških prilika u slivu rijeke Trebišnjice čine osmatrači, njih ukupno 62, koji očitavaju vodostaje na postojećim vodomjerima, kao i na više kišomjernih i klimatoloških postaja (gdje očitavaju se temperatura, vlažnost zraka i drugi klimatološki parametri). Razdoblje realizacije ove usluge je 12 mjeseci, tako da svake godine HET raspisuje novi natječaj za isti predmet javne nabave. Svaki put, bez iznimke, isti ponuditelj dobiva posao, pod istim uvjetima.

Vlasnik tvrtke “Gradnja” Gacko, koja prema službenim podacima zapošljava u prosjeku 12 radnika, je Miljan Doderović iz Gacka. Iako nije javno i politički eksponiran, poznat je po tome što njegova tvrtka uredno dobiva poslove putem javnih nabava u elektroprivredi RS-a, kao i u općinama u kojima je na vlasti SNSD Milorada Dodika i koalicijski partneri.