#škole

Broj učenika manji za 6.384, a studenata 7.279

Broj učenika manji za 6.384, a studenata 7.279

Prirodni priraštaj nam je u "debelom minusu", najbolji stručnjaci i visoko obrazovani kadar godinama nam bježi iz zemlje, djece u školama i fakultetima je svake godine na tisuće manje a…