ŠKOLSKA 2021./2022. Više od 5000 djece promijenilo mjesto pohađanja nastave ili je prekinulo školovanje

ŠKOLSKA 2021./2022. Više od 5000 djece promijenilo mjesto pohađanja nastave ili je prekinulo školovanje
Ilustracija

Na području Bosne i Hercegovine na početku školske 2021./2022. godine djelovale su 1.702 redovne osnovne škole  - matične i samostalne sa područnim školama i 46 škola za djecu sa poteškoćama u razvoju.

U školskoj 2021./2022. godini u Bosni i Hercegovini upisana su 264.802 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 3.257 učenika, ili 1,2 posto. Učešće broja učenica u odnosu na ukupan broj učenika iznosi 48,5 posto.

U školskoj 2021./2022. godini u prve razrede je upisano 28.013 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 1,9 posto, prenosi Fena.

Od ukupnog broja učenika, u nižim razredima (od prvog do petog razreda) je bilo 54,3 posto učenika, dok je u višim razredima (od šestog do devetog razreda) bilo 45,7 posto učenika.

U školskoj 2021./2022. godini u nastavni proces je bio uključen 24.601 nastavnik, a od toga 18.157 su bile žene ili njih 73,8 posto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH osnovne škole u BiH (1.702) raspolažu sa ukupno 31.732 računara, od kojih 24.593 imaju pristup internetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zanimljivo je također da je tijekom školske 2020./2021. godine 5.780 učenika promijenilo mjesto pohađanja škole ili su prekinuli školovanje.