#hrvatski tv kanal

Kanal na hrvatskom jeziku stigao u parlament

Kanal na hrvatskom jeziku stigao u parlament

Prema predloženom zakonu, osim postojeća tri kanala u okviru Javnog RTV sustava BiH - RTRS, BHRT i RTVFBiH - uvodi se i četvrti, RTVH - kanal na hrvatskom jeziku. S obzirom da se uvodi još…

Hrvatski RTV kanal skinut s dnevnog reda

Razlog je, navodno, što Nacrt zakona još nije prošao propisanu proceduru, a ostalo je sporno i tko je službeni predlagač zakona. Mnogo više koordinacije i suglasnosti…

Hrvatski kanal postao žrtva izbora

Naime, iako je tehnički elaborat, koji u najmanje detalje opisuje funkcioniranje ovog kanala, već gotov, da bi on zaista i zaživio, potrebno je promijeniti Zakon o javnom RTV servisu kako bi se…

Hrvatski TV kanal

No, procedura će na kraju ponovo doći u parlament, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će tko glasovati - Bošnjaci su otvoreno protiv, a Srbi za hrvatski kanal” - piše Večrnji List…

Do Božića hrvatski TV kanal?

Do Božića hrvatski TV kanal?

Kako doznajemo u ovom ministarstvu, do Božića će biti završen spomenuti dio posla, čime bi praktično bila otvorena vrata za ono što tek predstoji, a to je politički dio posla. Božidar …