Kanal na hrvatskom jeziku stigao u parlament

Kanal na hrvatskom jeziku stigao u parlament

Prema predloženom zakonu, osim postojeća tri kanala u okviru Javnog RTV sustava BiH - RTRS, BHRT i RTVFBiH - uvodi se i četvrti, RTVH - kanal na hrvatskom jeziku.

S obzirom da se uvodi još jedan RTV kanal, javnim emiterima smanjuju se sredstva koja su im pripadala po osnovu raspodjele neto prihoda od marketinškog oglašavanja i naplaćene RTV pristojbe.

Na osnovu ove odredbe, RTRS, RTVFBiH i novoosnovanom kanalu RTVH pripadalo bi po 20 posto od neto prihoda od marketinškog oglašavanja i 20 posto od ukupnog iznosa RTV takse, dok se postotak navedenih prihoda za BHRT sa 50 posto smanjuje na 40 posto.

U prijedlogu zakona navodi se da pri dodjeljivanju frekvencija javnim RTV servisima Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) mora zadovoljiti uslov kojim bi se osiguralo da što veći broj stanovnika BiH imati nesmetan prijem programa BHRT, RTRS, RTVFBiH i RTVH.

Predloženim zakonom definira se da u Odbor Javnog RTV sustava BiH, osim sadašnjih 12 članova, ulaze i članovi UO RTVH.

Prijedlog zakona, koji je Vijeće ministara BiH usvojio sredinom siječnja, upućen je parlamentu 14. travnja.

Inicijativu za pokretanje RTV servisa na hrvatskom jeziku pokrenuo je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u rujnu 2008. godine.

Usvojenim zaključkom Vijeće ministara BiH obvezno je odmah pokrenuti postupak osnivanja RTV kanala na hrvatskom jeziku u okviru Javnog RTV sustava BiH.

Za realizaciju zaključka Doma naroda bilo je zaduženo Ministarstvo komunikacija i prometa, koje je osnovalo povjerenstvo koje su činili predstavnici Ministarstva, Parlamentarne skupštine, RAK-a i javnih RTV servisa.

Utvrđivanju prijedloga zakona kojim se predviđa osnivanje RTV kanala na hrvatskom jeziku prethodile su konsultacije s relevantnim institucijama, te izrada projektnih materijala, navodi se u obrazloženju prijedloga zakona koji je parlamentu dostavilo Vijeću ministara BiH.