RTV kanal na hrvatskom jeziku imat će sjedište u Mostaru

...Radne skupine za pripremu formiranja RTV kanala na hrvatskom jeziku Božidar Škravan.

Prema njegovim riječima, već je urađen tehničko-tehnološki i organizacijsko-programski projekt funkcioniranja RTV kanala na hrvatskom jeziku i preostaje da ministar komunikacija i prometa BiH Rudo Vidović imenuje osnivački odbor tog kanala.

"Nesumnjivo je da će se morati izvršiti određene izmjene u Zakonu o javnom RTV sustavu, odnosno trebat će dodati novi pravni subjekt uz već postojeće RTV servise - BHRT, RTRS i FTV" , rekao je Škravan.

On je dodao kako je povjerenstvo predložilo da sjedište novog servisa bude u Mostaru, što je u skladu s postojećim zakonom u kojem su Sarajevo, Banjaluka i Mostar navedeni kao sjedišta javnih servisa.

Škravan je istaknuo kako se pri izradi projekata o RTV kanalu na hrvatskom jeziku vodilo računa o racionalizaciji broja ljudi i korištenja potrebne opreme.

"Insistirao sam da se krajnje racionalizira broj ljudi i da se ne udvajaju poslovi, odnosno da ono što se može raditi za radio i TV rade isti ljudi - novinari, tehničko osoblje i drugi", objasnio je Škravan i dodao kako bi, prema procjenama, novi RTV servis mogao funkcionirati s oko 120 zaposlenih.

Prema njegovim riječima, bilo bi iracionalno nabavljati novu opremu za novi RTV kanal, zbog čega se predlaže da se s nekim od postojećih javnih RTV servisa preispita mogućnost dijeljenja vremena, kako bi se novi servis počeo uhodavati.

On je naveo kako je u tehničko-tehnološkom projektu predloženo da se za emitiranje programa na području Hercegovine postavi desetak RTV odašiljača koji bi se mogli dobiti kao donacija od zemalja koje već prelaze na digitalni sustav emitiranja.

Škravan vjeruje kako će emitiranje programa RTV kanala na hrvatskom jeziku doprinijeti boljoj naplativosti RTV pristojbe u području Hercegovine s većinskim hrvatskim stanovništvom.

On je naglasio kako RTV kanal na hrvatskom jeziku ne znači hrvatski nacionalni kanal, kako se u javnosti često pogrešno označava.

"To će biti jedan novi RTV servis u BiH, a ne nacionalna televizija, koji treba omogućiti Hrvatima kao konstitutivnom narodu da imaju program na svom jeziku, što su Srbi već ostvarili putem RTRS-a, a Bošnjaci putem BHRT-a i FTV-a", rekao je Škravan.

Prema njegovim riječima, RTV kanal na hrvatskom jeziku neće isključivati upotrebu ostalih službenih jezika, a u njegov pravilnik bit će unesena obveza da pri zapošljavanju moraju biti obuhvaćeni svi konstitutivni narodi.

Aktivnosti na osnivanju RTV kanala na hrvatskom jeziku unutar javnog RTV sustava BiH rezultat su provođenja zaključka Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH iz rujna 2008. godine kojim je Vjeće ministara obvezano da odmah pokrene postupak njegovog osnivanja.