UPRAVA HP MOSTAR Ne vidimo razlog za štrajk upozorenja

UPRAVA HP MOSTAR Ne vidimo razlog za štrajk upozorenja

U povodu najavljenog jednosatnog štrajka upozorenja Nezavisnog sindikata djelatnika Hrvatske pošte (HP) Mostar, Uprava HP Mostar smatra kako ne postoji razlog za štrajk.

U priopćenju se navodi kako su, sukladno važećim odredbama Kolektivnog ugovora za područje poštanske djelatnosti, propisane obveze u cijelosti ispunjene prema svim radnicima.

Plaće se redovito isplaćuju bez kašnjenja, isplaćuje se topli obrok, troškovi prijevoza na posao, regres, naknada za minuli rad na ukupan radni staž, naknade za vjerske blagdane, naknada za rad noću.

Također se isplaćuje naknada za otežane uvjete rada za poštare, naknade za slučaj smrti, za rođenje djeteta, naknada u slučaju nastanka teških bolesti i invaliditeta, otpremnine prigodom odlaska u mirovinu, poštuje se u cijelosti pravo na korištenje godišnjeg odmora, kao i ostala zakonom i Kolektivnim ugovorom predviđena prava.

"Slijedom svega navedenog ne vidimo razlog za štrajk upozorenja, ali za otvaranje dijaloga vezano za poboljšanje Kolektivnog ugovora koji istječe u svibnju 2020., stojimo na raspolaganju", naveli su iz Uprave HP-a Mostar.

Uprava Društva za sve je radnike sklopila policu kolektivnog osiguranja od nezgode, iako to nije obvezujuće po Kolektivnom ugovoru, čime je, kako se navodi, iskazala dodatnu brigu za sve radnike.

Iz Uprave HP Mostar poručuju kako je otvaranje pregovora s predstavnicima sindikata predviđeno koncem veljače 2020. godine, po okončanju izrade i revizije financijskih izvještaja za prethodnu godinu, o čemu su predstavnici sindikata i obaviješteni.

Napominju i da je prema Kolektivnom ugovoru Nezavisni sindikat djelatnika HP-a Mostar u obvezi suzdržavati se od štrajka ako se odredbe Kolektivnog ugovora uredno ispunjavaju prema svim radnicima, te podsjećaju da je Sindikat dužan poštivati svoju obvezu iz sporazuma od 31. listopada 2019. godine o utvrđivanju poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka i štrajka upozorenja.

"Vjerujemo da je i rukovodstvo Nezavisnog sindikata djelatnika HP-a Mostar svjesno ekonomske realnosti koju svi skupa živimo u BiH, te da će sukladno tome i poduzimati aktivnosti, preuzimajući odgovornost i za direktne i indirektne posljedice za Društvo", poručili su iz Uprave HP-a Mostar.