MOSTAR Pred vijećnicima izvješće o radu ex gradonačelnika, iz istog ispada da je odlično radio

MOSTAR Pred vijećnicima izvješće o radu ex gradonačelnika, iz istog ispada da je odlično radio
hercegovina.info

Na sjednici Gradskog vijeća Mostara zakazanoj za 2.lipnja, između ostalog, naći će se i izvješće o radu bivšeg gradonačelnika Ljube Bešlića za 2020. Sudeći prema istome, nije bilo ama baš nikakvih problema u Gradu Mostaru, ni u jednom segmentu, ni odjelu, pa ni u urbanizmu. 

Reklo bi se da Bešlić, tajnica gradonačelnika Radmila Komadina i većina načelnika ne žive u istom gradu s običnim građanima, koji se bore sa bespravnom, gradnjom, divljim deponijama, olupinama autobusa i automobila na vratima, i tako dalje. Osobito je zanimljivo da su dijelovi izvješća pisani na razini osnovca.  
  
Tako u kategoriji odnos prema strankama pišu, iz tajništva gradonačelnika objašnjavaju da primaju stranke, da je gradonačelnik primio veći broj osoba osobno, taman kao da je to dodatno potrebno objašnjavati, i kao da mu to nije posao. Tako nadugo i naširoko objašnjavaju kako su primali stranke, za godinu dana izgleda njih svega 185.  

“Stručni savjetnik za organizaciju rada Tajništva gradonačelnika je u izvještajnom razdoblju po ovlasti gradonačelnika i u skladu sa opisom poslova po Pravilniku redovno primao stranke kako fizičke osobe, tako i predstavnike pravnih osoba, kao i predstavnike lokalnih nevladinih organizacija i ostalih institucija. Stranke su dobivale stručnu i pravnu pomoć, odgovarajuća objašnjenja i uputstva kako bi na brz, efikasan, transparentan način mogli ostvariti svoja prava i izvršavati svoje obaveze kako u okviru nadležnosti Grada Mostara, tako i u okviru nadležnosti drugih razina vlasti Bosne i Hercegovine. Tako je u izvještajnom razdoblju u Sekretarijatu Gradonačelnika u ime Gradonačelnika primljeno 185 stranaka. Zahtjevi stranaka uglavnom su se odnosili na rješavanje njihovih socijalnih, stambenih, imovinskih i drugih pitanja ili problema sa kojim se građani Mostara sreću u svakodnevnom životu. Ovom prilikom moramo da posebno navedemo da je najveći broj stranaka pokušavao da riješi svoje socijalne potrebe. 

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedan broj građana koji je i pored prijema od strane službenika ili načelnika pojedinih odjela zahtijevao je osobni prijem od strane gradonačelnika. Tako je gradonačelnik u izvještajnom razdoblju primio veći broj osoba”, navode hvaleći se ničim iz Tajništva gradonačelnika.

Nadalje, kao da je to uopće potrebno, napominju da se jedan broj stranaka obraćao prema Gradu kao instituciji koja nije bila nadležna za rješavanje njihovih problema. 

“Tako postojao je jedan broj stranaka koje su se vodile logikom da gradonačelnik može 'riješiti sve probleme', obraćale gradonačelniku”, navode dalje. Uistinu gradonačelnik ne može riješiti sve probleme, ali svakako masu njih može stvoriti, primjerice potpisujući ilegalne dozvole za gradnju. Kad smo u tom dijelu preskočiti ćemo na urbanizam, najlošiji Odjel u Gradu Mostaru, iza kojeg su ostali repovi, za koje bi trebalo najmanje 15 mandata samo u službi ispravka, popravka ili rušenja onog što su ozakonili i dozvolili. 

I tu se posve irealno navodi da je sve u redu. Tako načelnica Marina Deronjić piše “da je Služba za urbanističko planiranje, obzirom da u Gradu Mostaru nije formirano Gradsko vijeće, kao nositelj pripreme za izradu prostorno planske dokumentacije, evidentirala prispjele zahtjeve potencijalnih investitora, da bi pripremila odgovarajuće prijedloge za izmjenu ili izradu planskih dokumeta, kao i izradu pojedinačnih projekata”. 

Da bolje ne znamo, i nismo nizom tekstova dokazali, iz obrazlaganja Deronjić zaključili bismo da je urbanizam samo primao zahtjeve investitora, te čekao Vijeće, da ih uplani u planove, a ne izdavao dozvole za zgradurine i kuće na područjima sport i rekreacija, ili pod pojmom ‘rekonstrukcija’ na Bijelom Brijegu.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.