Mostar: Ljubo Bešlić raspisao natječaj za stipendije

studenti stipendije
studenti stipendije

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018/2019.godinu i isplaćivati će se u deset jednakih mjesečnih rata. Studenti koji apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija prijavljuju se za dodjelu stipendije iz jedne od četiri grupe stipendija:

I grupa - Stipendije za studente deficitarnih zanimanja,

II grupa - Stipendije po osnovu rezultata u učenju,

III grupa - Stipendije po osnovu obiteljskog standarda i otežanih uvjeta života i

IV grupa - Stipendije za uspješne sportiste.

Student može podnijeti aplikaciju za jednu ili više grupa stipendija. Student može ostvariti pravo na dodjelu samo jedne stipendije. Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Grada Mostara imaju redoviti studenti dodiplomskog i diplomskog studija koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

da su državljani Bosne i Hercegovine,

da imaju prebivalište na području Grada Mostara zadnje 3(tri) godine,

da su studenti javnog univerziteta ili sveučilišta, da su u statusu redovitog studenta,

da nisu u statusu apsolventa,

da nisu, osim iz opravdanih/zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija,

da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit da nisu stariji od 26 godina.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog kućanstva.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

- 200,00 (dvjesto)KM za studente fakulteta za deficitarna zanimanja ako studiraju izvan Mostara,

- 150,00 (sto i pedeset)KM za studente ostalih fakulteta i studente fakulteta za deficitarna zanimanja ako studiraju u Mostaru.

Fakultetima za deficitarna zanimanja u akademskoj 2018/2019. godini smatraju se sljedeći fakulteti: Glazbena akademija, odsjek glasovir, violina, klarinet, violončelo, saksofon, gitara, harmonika, Akademija scenskih umjetnosti, Likovna akademija - odsjek slikarstvo, kiparstvo, grafika, grafički dizajn, produkt dizajn, konzerviranje i restauriranje umjetnina, Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet ili studij i studij logopedije, Prirodno-matematički fakultet - odsjek matematika i fizika, Fakultet informacijskih tehnologija, Fakultet računarstva, Filozofski fakultet - odsjek za latinski jezik, francuski jezik, orijentalnu filologiju i knjižničarstvo. Više detalja o stipendijama potražite ovdje.