Bešlić razgovarao s veleposlanikom Moonom

Na sastanku, između ostalog, bilo je riječi o političkim prilikama u Mostaru, posebice u svijetlu neprovođenja odluke Ustavnog suda BiH kojom se nalaže Parlamentu BiH da promjeni Izborni zakon BiH u djelu kojim se regulira način izbora vijećnika u Gradsko vijeće Mostar.

Razgovaralo se i o situaciji u gradu u kontekstu činjenice da nije donošen Proračun grada za 2103. godinu, a što za posljedicu ima neisplaćivanje plaća proračunskim korisnicima, vrlo otežano funkcioniranje grada i pružanja usluga građanima.

Stoga je istaknuta potreba za žurnim iznalaženjem rješenja za Mostar.

Gradonačelnik Bešlić i veleposlanik Moon izrazili su zadovoljstvo činjenicom kako je, sigurnosna situacija u gradu dobra, unatoč evidentnoj i dugotrajnoj političkoj krizi u Mostaru.