#šume herceg bosne

Još jedan stečaj u HNŽ-u?

Još jedan stečaj u HNŽ-u?

Kako je u nekoliko navrata pisao Dnevni list o problemima gospodarenja šumama i šumskim zemljištem na području HNŽ/K-a,…