#osuda

Etičko sudište osudilo Vojislava Stanimirovića

Etičko sudište osudilo Vojislava Stanimirovića

...na kojoj je donesena etička osuda Voje Stanimirovića, političara srpske nacionalnosti, za kojeg postoji osnovana sumnja da je počinio više kaznenih djela tijekom Domovinskog rata. Hrvatsko…

Oštre osude grafita u Mostaru

Na redakciju svih novinskih kuća, kao i na adrese svih organizacija nevladinog sektora, došao je dopis iz UNBM-a, gdje je oštro osuđeno pisanje uvredljivih grafita protiv bojadisarske…