#autoput

Prometna delta Od Gruda prema Kupresu i Splitu

... potpunu zapostavljenost i blokadu većinskih hrvatskih područja u prostornom planu koji je počela pripremati prijašnja Vlada, a užurbano usvojila aktualna Vlada uz svesrdnu potporu i…

Ministri Vlade FBiH SERU direktno u Neretvu !

U našoj zemlju, u ovom balkanskom vilajetu, postoje nekakve drugačije zakonitosti koje se kose sa svim mogućim pravilima, koje bi čak i alkemičarima bile smiješne i teško obja…