Na Šćitu održan Nacionalni kapitul OFS-a i Skupština Frame u BiH

...vijeća, te odabrani delegati, te nacionalni duhovni asistenti OFS-a i Frame fra Danijel Rajić i fra Josip Vlašić. Na zajedničkom otvorenju Kapitula i Skupštine pozdrav i dobrodošlicu uputili su s. Nives Kanevčev, nacionana ministra OFS-a BiH, Joispa Vukoja nacionalna predsjednica Frame BiH, te fra Danijel Rajić.

Nacionalni kapitul OFS-a sa svojim radom u subotu počeo je izlaganjem izvješća o radu na nacionalnoj, te područnim razinama, te osvrtom duhovnog asistenta. Nakon izvješća održana su predavanja na teme Bratski animator koje je održao b. Ivan Šekelja, područni ministar OFS-a Bosne Srebrene, Neka nas prepoznaju po plodovima Duha Svetoga koje je održala s. Mila Čuljak, područna voditeljica formacije OFS-a Hercegovine i Predstavljanje dokumenata XII. Generalnog kapitula OFS-a, što je učinila s. Marijana Bošnjak, međunarodna vijećnica OFS-a. Tijekom Kapitula razgovaralo se o planovima za naredni period.

Prvenstveno se počelo ozbiljnije razmišljati o Drugom europskom kongresu OFS-a i Frame, kojem će BiH biti domaćin. Zahvaljujući dosadašnjem uloženom trudu osjeti se veća povezanost OFS-a i Frame. Konkretno na Kapitulu ta se povezanost posebno osjetila kroz druženje tijekom zabavnog dijela subotnje večeri, ali kroz razgovor se dalo zaključiti kako ona prelazi i 'na teren', odnosno na povezanost mjesnih bratstava. Usvjeni su i određeni zaključci koji se trebaju provesti do narednog Kapitula u travnju 2014. godine, koji će ujedno biti i izborni za novo Nacionalno vijeće OFS-a BiH.
Skupština Frame također je počela podnošenjem izvješća i osvrtom duhovnog asistenta na rad Frame u BiH. Predavanje o izazovima Frame održali su framaši Marijana Mikulić i Josip Madžar, nakon kojeg je uslijedo rad u skupinama na teme djelatne prisutnosti u svijetu, duhovnosti, formacije, povezanosti područnih bratstava te suradnje OFS-a i Frame. Rad u skupinama rezultirao je konkretnim smjernicama za rad Nacionalnog vijeća koje su izglasane tijekom završnog plenuma u nedjelju.

Zaključeno je, između ostalog, da Nacionalno vijeće u suradnji s Nacionalnim povjerenstvom za formaciju izradi program formacije koji će biti važeći za oba Područna bratstva; da se nastavi s organizacijom seminara za voditelje formacije u bratstvima; poradi na većoj promociji pjesama sa Framafesta; osmisli zajednička humanitarna akcija, te projekt zbližavanja mjesnih bratstava Frame Frama prijatelj.
Nacionalna skupština Frame bila je i izborna, stoga su u nedjelju održani izbori z anovo Nacionalno vijeće Frame BiH, kojemu je predsjedala s. Nives Kanevčev, nac. ministra OFS-a. Novoizabrano vijeće čine: Ivana Baban, nac. predsjednica (Frama Kiseljak); Tomislav Gašpar, nac. dopredsjednik (Frama Široki Brijeg i OFS Mostar); Adriana Drljepan, tajnica (Frama i OFS Sarajevo); Gabrijela Jelavić, blagajnica (Frama Humac); Andrea Odak, voditeljica formacije (Frama Čerin i OFS Mostar); Marija Jurić, međunarodni delegat (Frama Sarajevo). Kapitul i Skupština završeni su zajedničkim misnim slavljem.

Rama-Prozor.info