Gradit će se starački dom na Šćitu

Domaćin sastanka bili su gvardijan fra Tomislav Brković i načelnik općine Jozo Ivančević.

Sastanku su se odazvali Perica Jelečević, ministar rada i socijalne politike u Vladi F BiH, Luka Faletar, ministar zdravstva, rada i socijalne politike u HNŽ-u, fra Mato Topić, definitor Provincije Bosne Srebrene i fra Stjepan Radić, ravnatelja HO Kruha Sv. Ante.

Sudionici sastanka naglasili su opravdanost i nužnost ovakvog jednog projekta, te zaključili kako bi nosioci projekta trebali biti Franjevački samostan Rama-Šćit i općina Prozor-Rama. Franjevački samostan darovati će zemljište za izgradnju doma, a općina će financirati izradu Idejnog i glavnog projekta, te se uključiti u financiranje izgradnje.

Dom bi trebao raditi na tržišnim osnovama, a jednim bi dijelom trebao biti i socijalnog karaktera.

Na sastanku je imenovan Inicijativni odbor u sastavu Jozo Ivančević, Vlado Matešić, fra Tomislav Brković, fra Stjepan Radić, fra Mato Topić i fra Zoran Vuković. Inicijativni odbor ima zadaću da u što skorije vrijeme pristupi izradi Statuta, te naruči izradu Idejnog projekta. Idući sastanak je zakazan za 21. 02. 2010. godine.

Prozor-Rama.org