Lokacija tumora debelog crijeva ima veliki utjecaj na smrtnost

Lokacija tumora debelog crijeva ima veliki utjecaj na smrtnost

Znatno bolju prognozu imaju pacijenti čiji su tumori smješteni u blizini rektuma jer se u ovim slučajevima javljaju faktori poput krvarenja koji povećavaju izglede za raniju intervenciju ljekara.

Nasuprot tome, tumori smješteni u dijelu debelog crijeva koji se nalazi u blizini tankog crijeva najčešće izazivaju samo anemiju te se stoga obično otkrivaju kasnije, piše stručni časopis JAMA Oncology.

Uz to, ovi tumori metastaziraju u većem broju slučajeva, a posebno je ugrožena jetra.

Istraživači iz ASST Bergamo Ovest su se koristili podacima za 1,4 miliona pacijenata uključenih u 66 ranije provedenih istraživanja.

Ispitanici su praćeni prosječno pet godina, a razlika u stopi smrtnosti ovisno o lokaciji tumora je dosezala 20 posto.

Izvor: Fena