8.Međunarodni susreti dijaliziranih i transplantiranih Vitez 2017

8.Međunarodni susreti dijaliziranih i transplantiranih Vitez 2017

Susreti će se održati od 18.05. do 21.05. 2017 u turističkom naselju Eko Fis Vlašić.
Susreti će biti radno-edukativnog, kao i sportsko rehabilitacijskog karaktera a sve u cilju boljeg i kvalitetnijeg načina života i liječenja teških bubrežnih bolesnika ali i drugih koji su transplantirali neki od organa (srce, pluća, jetru, bubreg) ili koji čekaju na transplantaciju.

Petak 19.05. je previđen za edukativni i radni dio koji će započeti već u 9,00 sati kada imamo okrugli stol sa svim udrugama iz zemalja sudionica ( Slovenije, Hrvatska, BiH, Srbija, Rumunjska, Makedonija i Crna Gora) .

Također u Petak u 11.00 sati je centralni dio manifestacije kada ćemo organizirati TRIBINU za sve sudionike i goste na kojoj će svoja predavanja imati uvaženi profesori i doktori iz Makedonije, Hrvatske i BiH.

Cilj ovih i ovakvih susreta je razmjena iskustava, edukacija pacijenta, rad na promociji darivanja organa i povećanju broja transplantacija u BiH koja još uvijek kaska i gotovo je na samom Europskom dnu kada je u pitanju broj kadaveričnih (transplantacija sa umrle sobe) transplantacija.