FOTO/VIDEO  Pristupite skrivenom meniju ako imate Samsungov telefon!

samsung
samsung

 Njemu se pristupa tako što otvorite aplikaciju za pozivanje i unesete *#0*#.

Ubrzo će se meni pojaviti nakon što unesete posljednji simbol.