Aplikacije uz koje ćete znati gdje ste parkirali svoj auto

1. iCarPark - Aplikacija koja sprema GPS lokaciju vašeg parkirnog mjesta.

2. Find My Car Smarter - Aplikacija koja automatski sprema lokaciju vašeg auta koristeći Bluetooth Smart technology.

3. Car Locator - Aplikacija koja vas usmjerava prema autu. Ona vam pokazuje najbrži put da dođete do svog parkirnog mjesta.

4. Where Did I Park - Aplikacija koja za vas pamti gdje ste parkirali, ali i nudi mogućnost fotografiranja lokacije kako biste se kasnije lakše snašli.

tehton.covermagazin.com