Priopćenje načelnika općine Čitluk u pogledu prenamjene državnog zemljišta

Općina Čitluk
1. Općina Čitluk kao i Vlada HNŽ/K su u cjelosti postupale i postupaju sukladno odredbama Zakona o šumama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 20/02, 29/03 i 37/07), odredbama Odluke o proglašenju općeg interesa za privođenje šume i šumskog zemljišta lošijeg kvaliteta poljoprivrednoj kulturi ("Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije", broj:4/07), koju je donijela Vlada HNŽ/K, ali i u svezi s Zakonom o koncesijama ("Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 2/03 i 1/06), odredbama Uredbe o postupku za dodjelu koncesija ("Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 3/04) te Odluke o davanju suglasnosti općini Čitluk za provođenje postupka dodjele koncesije za sadnju novih vinograda na poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije", broj: 1/07), a sve u postupku privođenja šume i šumskog zemljišta lošijeg kvaliteta u poljoprivredno.

2. Općina Čitluk je još krajem 2006. godine, odnosno početkom 2007. godine zaprimila više zahtjeva od renomiranih gospodarstvenika (vinara i vinogradara) za dodijelu koncesija za sadnju novih vinograda. Vrlo je važno istaći da se 48,5% Općine Čitluk vodi kao šumsko zemljište, od toga je u državnom vlasništvu 21,5% ukupne površine općine, a veliki dio te površine koja se vodi kao šume, u naravi to i nije, nego je riječ o niskom raslinju, drači, šikari i smreki, te se vodi kao šumsko zemljište 4. i 5. kategorije.

3. U tom pravcu Općina Čitluk je formirala posebno Povjerenstvo čije je zadatak bio da utvrdi lokalitete pogodne za sadnju novih vinograda koje se nalaze u naprijed navedenim kategorijama šumskog zemljišta. Povjerenstvo je radom na terenu utvrdilo ove lokalitete, te nakon toga održalo javnu raspravu dana 19.6.2008. godine u Kulturno-informativnom centru u Čitluku, te je dana 3.7.2008. godine pismenim putem uputilo prijedloge mjesnim zajednicama za dostavu površina i karata sa zahtjevom da se pismeno očituju o ovom prijedlogu. Nakon toga Općinsko vijeće Čitluk je jednoglasno podržalo ovaj prijedlog, te svojim Zaključkom broj: 01-06-78/8-08., od 11.07.2008. godine ovlastilo načelnika općine Čitluk da poduzme sve mjere da kod nadležnog županijskog ministarstva sukladno zakonu pokrene prijedlog, odnosno postupak oko privođenja šume i šumskog zemljišta lošijeg kvaliteta (4. i 5. klasa) u poljoprivredno, te da potpiše sporazum o naknadi sukladno Zakonu o šumama.

4. Temeljem članka 19. stavak 8. i 9. Zakona o šumama, Općina Čitluk je sa nadležnim županijskim ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te s J.P. Šumsko gospodarsko društvo "Šume Hercegovačko-neretvanske"d.o.o. Mostar sklopila Sporazum o naknadi za izdvajanje šuma i šumskog zemljišta radi privođenja drugoj kulturi koja daje veće koristi društvenoj zajednici.

5. Iz svega naprijed vidljivo je da su Općina Čitluk kao i Vlada HNŽ, odnosno njeno nadležno ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede ovaj postupak vodili transparentno i otvoreno duže vrijeme i to temeljito i sukladu sa zakonskim odredbama. U konačnosti vjerujemo da će ova odluka biti na dobrobit lokalnoj zajednici i njenim građanima, budući će tu sutra umjesto šikare i drače niknuti novi vinogradi, ono poljoprivredno blago i dobro po čemu je naša općina vodeća i poznata ne samo na prostorima Bosne i Hercegovine, nego i šire. Isto tako nesporna je činjenica da ovo predmetno zemljište ne mijenja titulara vlasništva, nego da i dalje ostaje državno.

6. Činjenica je da je ŽO HNŽ/K SDP-a BiH po ovom pitanju ombanuo javnost, te u dnevno političke svrhe, bez prethodno utvrđenih činjenica, očito ne znajući o kojim lokalitetima se radi, neargumentirano izašao u javnost sa svojim priopćenjem koje je u cijelosti moramo kazati napisano na insinuacijama i pretpostavkama, zanemarujući stvarno mišljenje građana ove općine po ovom prijedlogu.