IZ TISKA IZAŠAO HRVATSKI NARODNI GODIŠNJAK 2010

Narodne novine

Bitno obilježje ovogodišnjeg Napretkovog godišnjaka je to što je posvećen mons. dr. Marku Josipoviću, dugogodišnjem i istaknutom Napretkovcu koji je preminuo prošle godine.

Godišnjak je zadržao dosadašnju strukturu. U odjelu povijesti nalazi se nekoliko članaka koji su sadržajno raznoliki i kvalitetno su na visokoj razini, a kreću se od razdoblja kasne antike, preko srednjeg vijeka do austro-ugarskog razdoblja.

Govori se i o temama kao što su narodni običaji, migracije, utvrde, ali i o značajnom doprinosu HKD-a Napredak u osnivanju Katoličkog školskog centra. U Godišnjaku se piše i o 800-oj obljetnici Franjevačkoga reda, kao i obljetnici 450 godina od rođenja Marka Antuna de Dominisa.

Nastavljena je i tradicija objavljivanja pjesničkog i proznog stvaralaštva eminentnih književnika u odjeljku za književnost i umjetnost.

Godišnjak sadrži i teme iz područja teologiju i filozofiju pa se mogu pročitati vrlo zanimljivim esejima o braku i razvodu, ali i opservacijom o toleranciji za ratnike i ratnice prosvjetljenosti.

Ne manje važan dio se nalazi na samom kraju. To je odjeljak gdje se nalaze izvješća o radu Središnje uprave i izvješća Napretkovih podružnica. Ovaj odjeljak je za HKD Napredak od izuzetne važnosti. On svjedoči daljim generacijama o trudu i ulaganju Napretka i Napretkovih djelatnika u rad i kulturna zbivanja. Na samom kraju se kao i uvijek nalazi korisna stvar, kalendar. On je sastavni dio svih dosadašnjih izdanja, tako da se nalazi i u ovome 57. izdanju Hrvatskog narodnog godišnjaka. Promocija Godišnjaka bit će uskoro organizirana u Sarajevu.

Povjerenica za nakladništvo Mr.sc. Željka Poloni