ZNA LI SE Kojim medijskim kućama Herceg transferira novce

ZNA LI SE Kojim medijskim kućama Herceg transferira novce
Hercegovina.info

Kako i kojim kriterijima Vlada HNŽ-a transferira pomoć medijskim kućama u HNŽ-u novac vječni je misterij. U Službenom listu HNŽ-a redovito bude objavljen tek zbirni iznos transfera medijskim kućama, dok pojedinačni nije dostupan.

Transfer je svake godine težak preko 200 tisuća maraka, a nije jasno dobivaju li medijske kuće pomoć temeljem čitanosti, ili nekim osobnim nahođenjima i osjećajem mjere i načina praćenja premijera. 

Da nešto na ovom području nije u redu utvrdio je i federalni Ured za reviziju
„Za raspodjelu sredstava transfera za pomoć medijskim kućama konstatirali smo da nisu doneseni mjerljivi potkriteriji, nije izvršeno bodovanje i rangiranje aplikacija, niti je prezentirana druga dokumentacija na temelju koje je izvršen odabir korisnika i utvrđena visina sredstava za raspodjelu.

Također, za raspodjelu nije objavljen javni poziv, kao temeljni način dodjele sredstava, kako je to propisano članom 32. stavak 2 Zakona o izvršenju proračuna Hercegovačko-neretvanske županije za 2019. godinu. Shodno navedenom, raspodjela „ostalih transfera-izdataka za kulturu“ (995.500 maraka), „ostalih transfera-izdataka za sport“(951.500) i „transfera za pomoć medijskim kućama“(220.000) nije izvršena u skladu s članom 32 stav 2. Zakona o izvršenju proračuna Hercegovačko-neretvanske županije za 2019. jer Vlada nije precizno definirala metodologiju za dodjelu sredstava, niti je raspodjela sredstava transfera za pomoć medijskim kućama izvršena na temelju javnog poziva“, napisali su na ovo i revizori. 

Također, s obzirom na to da je Vlada Županije propisala da će se sredstva „po Odluci Vlade Županije“ dodjeljivati samo u izuzetnim slučajevima, revizori se pitaju zašto im u postupku revizije nije prezentiran akt o utvrđenim izuzetnim slučajevima za primjenu navedenog člana Zakona. 

„Ovo ističemo iz razloga što su sredstva ostalih transfera za sport i kulturu trebala biti raspodijeljena na temelju članka 32 stavka 1 Zakona, na temelju programa utroška sredstava i mjerljivih kriterija, dok su sredstva transfera za pomoć medijskim kućama trebala biti raspodijeljena u skladu sa člankom 34 Zakona, u skladu s odlukama Vlade Županije“, kazali su. 

Transfer za pomoć medijskim kućama planiran je i izvršen u iznosu od 220 tisuća maraka. Novac je dobilo ukupno 35 korisnika, koji su najvećim dijelom udruge građana, a sredstva su odobrena u rasponu 1000 do 25.000 maraka. Koliko pojedinačno kome ne zna se. Vladi HNŽ-a na ovu temu potpisnica ovih redaka je zadnjih godina poslala najmanje 10 upita. Na taj upit jedino nikada nisu odgovorili. 


Na 21. stranici revizorskog izvješća pročitajte odjeljak za medije.