Utvrđene nepravilnosti u financiranju mostarskog Sveučilišta

Utvrđene nepravilnosti u financiranju mostarskog Sveučilišta

Revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH tijekom revizije Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanske županije (SBŽ) za 2018. godinu utvrdili su nepravilnosti u financiranju Sveučilišta u Mostaru, prenosi portal Bljesak.info.

Naime, utvrđeno je kako ministarstvo pet godina nakon propisanog roka nije donijelo standarde i normative županijskog Zakona o visokom školstvu. Istim Zakonom navodi se nastavak financiranja mostarskog Sveučilišta, kao i tuzlanskog Univerziteta.

 Pet godina poslije...

''Odlukom Vlade od 1. 12. 2018. godine o raspodjeli sredstava za visoko školstvo, Sveučilištu u Mostaru utvrđena je akontativna raspodjela sredstava planiranih Proračunom Županije za 2017./18. godinu.

Članom 154. Zakona o visokom školstvu Županije iz 2013. godine propisano je da će Vlada Županije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti, na prijedlog Ministarstva, standarde i normative za visoko obrazovanje, kao i da će Županija danom stupanja na snagu ovog Zakona nastaviti financirati djelatnost Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta u Tuzli, koju obavljaju na području Županije, prema posebnim ugovorima između Vlade Županije i navedenih visokoškolskih ustanova.

Ovi standardi i normativi za visoko obrazovanje nisu doneseni'', stoji u reviziji. Nadalje, Sveučilište se potpisivanjem ugovora o sufinanciranju obvezalo da će ministarstvu dostaviti plan financiranja, kojeg nisu dostavili.

Pola milijuna Sveučilištu

''Zaključkom Vlade od 28. 12. 2018. godine data je suglasnost Ministarstvu, u skladu sa članom 154. Zakona o visokom školstvu, za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju visokog školstva sa Sveučilištem u Mostaru, koji je potpisan 4. 1. 2019. godine.

Navedenim ugovorom Sveučilište u Mostaru (u Centrima Vitez i Kreševo) se obavezuje da će financirati djelatnost Sveučilišta i pod jednakim uvjetima vršiti prijem studenata iz Županije, da će vršiti upis postdiplomskih studija, te da će dostaviti financijski plan za 2018. godinu i obavljati nastavni proces na područnim odjelima u Vitezu i Kreševu.

Financijski plan Sveučilište nije dostavilo'', navodi se u izvještaju.

Ministarstvo je Sveučilištu isplatilo više od pola milijuna maraka.

''Planiranje sredstava u Proračunu Županije za Sveučilište u Mostaru se vrši zajedno sa planiranjem sredstava za studentske domove. Za izvršene obaveze Ministarstvo se obavezalo isplatiti 507.600 KM, a iznos se temelji na cijeni upisnine po studentu. Broj upisanih studenata u Vitezu i Kreševu bio je 327 u 2018. godini. Korisnik sredstava je dostavio izvještaj o namjenskom utrošku sredstava – uglavnom se troše na financiranje fakulteta'', stoji u reviziji.

Ministarstvo u svom proračunu ima izdvajanja za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata odnosi se na sufinanciranje troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima (Sarajevo, Mostar, Tuzla i Zenica) u iznosu od 1.860.041 KM i sufinanciranje visokog školstva Sveučilišta u Mostaru u iznosu od 507.600 KM.

200 KM po studentu

Ugovorima o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Županije, smještenih u studentskim centrima, zaključenih između Ministarstva i studentskih centara, utvrđeno je da će se za svaki mjesec uplatiti 189 KM (akademska 2017./18. godina) i 200 KM (akademska 2018./19. godina) za svakog redovitog studenta u svrhu subvencioniranja troškova smještaja i ishrane. Sredstva se prenose na osnovu mjesečnih ispostavljenih faktura studentskih centara – korisnici sredstava, zajedno sa popisom studenata koji su smješteni u studentskim centrima. 

Ukupan broj subvencioniranih studenata u devetom mjesecu 2018. godine, navode, bio je 738, (od čega se na Studentski centar Sarajevo odnosi 359 studenata, na Studentski centar Sveučilišta Mostar 160, Univerzitet Džemal Bijedić 122, Univerzitet Zenica 82 i Univerzitet Tuzla 15).

Revizori su po pitanju tekućih transfera Ministarstva obrazovanja SBŽ-a konstatirali kako se financiranja vrši bez adekvatne metodologije i dokumentacije.

''Na osnovu navedenog konstatiramo da Ministarstvo vrši planiranje sredstava za financiranje visokog školstva bez utvrđene metodologije i adekvatne dokumentacije, kao i da su se sredstva Sveučilištu u Mostaru prenosila a da prethodno nije bila ispunjena ugovorena obaveza dostave financijskog plana'', navode revizori u financijskom izvještaju.

Podsjećamo, revizori su u listopadu 2018. objavili izvještaj Sveučilišta u Mostaru gdje su evidentirali nepravilnosti u finaciranju i broju nastavnog osoblja.

http://www.vrifbih.ba/javni-izvj/Report.aspx?id=9157&langTag=bs-BA