FOTO  Ekskluzivno Apelacijski sud odlučio: Elektroprijenos mora isplatiti radnicima milionske iznose

U više smo navrata pisali o problemima u Elektroprijenosu BiH kompaniji za prijenos električne energije koja ne funkcionira kako treba od njenog samog osnivanja. Problemi nefunkcioniranja leže u nemogućnosti dogovora vlasnika kompanije Federacije BiH i Republike Srpske.

Taj spor najviše su na svojim leđima osjetili radnici Elektroprijenosa kojima se od samog ujedinjenja nisu isplaćivali osobni dohodci koje je donijela sama kompanija bez dogovora sa sindikatima.

Oko 800 radnika iz FBiH su  tužili kompaniju Sudu BiH zbog spornog Pravilnika o plaćama, te je sud donio presudu u njihovu korist.

Na presudu Suda BiH, koja je donesena u korist radnika, Uprava "Elektroprijenosa" se žalila, ali ju je  Apelaciono vijeće odbacilo kao neosnovanu.

hercegovina.info