#U ime obitelji

U Hrvatskoj je u porastu komunistički ekstremizam!

U Hrvatskoj je u porastu komunistički ekstremizam!

Lijevi ekstremizam se, kažu, ogleda i u tome što različite udruge, institucije i političke stranke javno zagovaraju rehabilitaciju i veličaju lik i djelo jugoslavenskog komunističkog diktatora…

 Nova inicijativa 'U ime obitelji'

Nova inicijativa 'U ime obitelji'

Izborni prag za liste smanjio bi se sa sadašnjih pet na tri posto, a prag za preferirane glasove ne bi postojao već bi se redoslijed kandidata na pojedinoj listi stvarao isključivo na temelju…

U ime obitelji: Čestitamo na referendumu!

U ime obitelji: Čestitamo na referendumu!

Čestitamo svim građanima koji su iskoristili priliku i sudjelovali u izravnoj demokraciji bez obzira jesu li glasali ZA ili PROTIV. Referendum je pravo građana i najdemokratskiji izraz volje naroda.…

Dan poslije – poraz liberalnog fašizma

Dan poslije – poraz liberalnog fašizma

...koja je bila ništa drugo nego velika Srbija, postavio je hrvatskim prosvjednicima zasjedu na Trgu bana Josipa Jelačića kada je šef zagrebačke policije, i brat od djeda od Vesne Pusić…