#poljoprivreda

Za poticaje poljoprivredi 58.200.000 KM

Za poticaje poljoprivredi 58.200.000 KM

Od ukupnog iznosa, za poticaje biljnoj proizvodnji namijenjeno je 9.040.000 KM, a animalnoj 43.435.000 KM, dok će kamate na kredite za investicije u poljoprivredi biti regresirane sa 500.000 KM,…