ŽIVOT U POGRANIČNOM PODRUČJU ''Zbog gajbe jabuka osjećamo se kao kriminalci''

Doljani granica auta
Hercegovina.info

Na dubrovačkom području puno je stanovnika koji imaju obitelji, kuće i poljoprivredna zemljišta u Hercegovini. Ulaskom Hrvatske u schengenski prostor ove godine, granični režim zakomplicirao im je živote s prijenosom plodova koje beru na djedovini. Zbog gajbe jabuka, na graničnoj kontroli se osjećaju kao kriminalci koji prenose drogu. Strože se kontrolira i na graničnom prijelazu Trebimlja - Čepikuće, piše Slobodna Dalmacija.

Carinski evidencijski list u pograničnom prometu

Sugovornik u ovoj priči kaže da je pokušao naći rješenje, kako bez straha od kazne i bez carine preko granice unijeti krumpir, jabuke i ostale poljoprivredne proizvode iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, gdje živi. Od poznanika iz Splita dobio je savjet da se, po njegovom primjeru, javi Carini koja će mu temeljem utvrđenih činjenica izdati ‘carinski evidencijski list u pograničnom prometu’. Taj dokument sadrži osobne podatke, vrstu i površinu zemljišta, brojeve parcele i vlasničkog ili posjedovnog lista, dopuštene granične prijelaze te vrstu i količinu robe koja se prevozi preko granice. Svaki unos robe na granici se upisuje u evidenciju.

No, Dubrovnik, središte županije u kojoj policija nadzire 351,8 kilometara granice, od toga 144 kilometra kopnene s BiH, nema granični carinski ured. Navedeni zahtjev može se podnijeti Graničnom carinskom uredu Karasovići koji je nadležan za odlučivanje u ovoj stvari, saznaje Slobodna Dalmacija.

Nadležno carinsko tijelo donosi odluku koja se odnosi na primjenu carinskog zakonodavstva i obavješćuje podnositelja zahtjeva bez odgađanja, a najkasnije 120 dana od dana prihvaćanja zahtjeva.

Iz Carinske uprave detaljno pojašnjavaju tko sve ima pravo tražiti evidencijski list i koja prava taj dokument donosi osobi koja živi u pograničnom području. Za početak, važno je znati da je pogranično područje s Bosnom i Hercegovinom određeno sporazumom iz 2013. godine, a prostire se u dubinu od pet kilometara od zajedničke državne granice. Čitav popis naselja na koja se odnosi sporazum dostupan je na internetu, a tu svakako spadaju naselja koja pripadaju Općini Ravno, Neumu, Čapljini, i drugim mjestima u Hercegovini. S ove strane granice, na popisu su Dubrovnik, Metković, Ploče, Ston, Dubrovačko primorje, Župa dubrovačka, Konavle, Kuna Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje.

Meso i sadnice

Kad su u pitanju proizvodi životinjskog podrijetla, hrane za životinje i sličnih proizvoda, unos je dopušten samo na graničnim prijelazima na kojima se nalaze granične veterinarske postaje, a to znači da unošenje navedene robe nije dopušteno preko graničnih prijelaza za pogranični promet jer ista roba podliježe obveznom veterinarskom pregledu. Sukladno fitosanitarim pravilima, u Hrvatsku nije dopušteno unošenje sjemenskog krumpira i bilja iz roda loza (cijepovi vinove loze, lozni pupovi, podloge za vinovu lozu, reznice, trsovi i sl.), isključujući grožđe, kao što preko graničnih prijelaza za pogranični promet nije dopušteno ni unošenje sadnog materijala višegodišnjega bilja (sadni materijal voćaka, drvenasto ukrasno bilje), presadnica jagode (Fragaria spp.) i tla i supstrata za uzgoj bilja koji se sastoje od organskih tvari, isključujući supstrate koji se u cijelosti sastoje od treseta.

Potrebni dokumenti

Uz zahtjev za izdavanje carinskog evidencijskog lista u pograničnom prometu podnosi se osobna iskaznica ili putovnica s naznačenim prebivalištem u pograničnom području Republike Hrvatske i zemljišno knjižni izvadak, izvadak iz katastra ili druga isprava kojom se utemeljuje pravo na obradu dijela svojega poljoprivrednog gospodarstva koje se nalazi u pograničnom području susjedne treće zemlje. Carinski evidencijski list u pograničnom području izdaje se s rokom važenja od 12 mjeseci. Neposredno prije isteka razdoblja valjanosti carinskog evidencijskog lista može se izdati novi, i to na temelju prethodno navedene valjane dokumentacije korisnika.

''Oslobođenje od uvozne carine i PDV-a ograničeno je na proizvode u primarnom obliku koji nisu podvrgnuti nikakvoj obradi, osim one koja je uobičajena nakon žetve ili proizvodnje'', napominju iz Carinske uprave, piše Slobodna Dalmacija.

Dozvoljen prijenos robe u vrijednosti od 40 eura

Carina navodi da vrijednosna i količinska ograničenja za primjenu oslobođenja pri uvozu nekomercijalne robe koju putnici iz trećih zemalja unose u svojoj osobnoj prtljazi ne vrijede za osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u pograničnoj zoni Republike Hrvatske i susjednih trećih zemlja, radnike u pograničnoj zoni Republike Hrvatske i susjednih trećih zemalja te posade prijevoznih sredstava u prometu između susjednih trećih zemalja i Republike Hrvatske, prilikom putovanja u obavljanju svojega posla. Navedene osobe mogu, uz oslobođenje od uvoznih davanja, dnevno u svojoj prtljazi unijeti robu čija je vrijednosti do 40 eura.

Roba nekomercijalne naravi, koja se uvozi u osobnoj prtljazi putnika u cestovnom međunarodnom prometu (koji nije pogranični promet), oslobođena je od plaćanja carine, poreza na dodanu vrijednost i trošarine pod uvjetom da ne premašuje ukupnu vrijednost od 300 eura po putniku. Putnici mlađi od 15 godina, mogu ostvariti oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja ako ukupna vrijednost robe ne prelazi iznos od 150 eura, neovisno o prijevoznom sredstvu kojim putuju. Ako vrijednost pojedinoga predmeta koji se uvozi premašuje gore spomenutu vrijednost, u svrhu ostvarivanja oslobođenja, podjela vrijednosti takvoga predmeta nije dopuštena, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dvije ili više osoba. Isto tako, nije dopuštena kumulacija ukupne vrijednosti robe na koju se može ostvarivati pravo na oslobođenje na dvije ili više osoba.

Radnici pograničnog područja

Za osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u pograničnoj zoni RH i susjednih trećih zemlja, radnike u pograničnoj zoni RH i susjednih trećih zemalja te posade prijevoznih sredstava u prometu između susjednih trećih zemalja i RH, prilikom putovanja u obavljanju svojega posla:

Navedene osobe mogu, uz oslobođenje od uvoznih davanja, dnevno u svojoj prtljazi unijeti robu čija je vrijednosti do 40 eura, pri čemu se oslobođenje od uvoznih davanja odnosi i na sljedeće količine trošarinskih proizvoda te odgovarajuće kombinacije istih:

- duhanske prerađevine: 25 cigareta, 10 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu), 5 cigara, 25 grama duhana za pušenje, - 25 grama grijanog duhanskog proizvoda, 4 mililitara e-tekućine,
- alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva: alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 posto vol. ili ne denaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80 posto vol. i više: 0,25 litre, alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22 posto vol. i manje: do 0,25 litre,) mirno vino: 1 litra, pivo: 1,5 litra,
- duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama: Naprijed navedeni vrijednosni i količinski limiti neće se primjenjivati ako gore navedene osobe dokažu carinskim službenicima da putuju dalje od pogranične zone ili da se ne vraćaju iz pogranične zone susjedne treće države (npr. računom izdanim izvan pograničnog područja susjedne treće zemlje).