#Ministarstvo obrane BiH

BiH smanjuje broj vojnika i vojnih lokacija

BiH smanjuje broj vojnika i vojnih lokacija

"Pregled obrane u skladu sa smjernicama Predsjedništva BiH definirao je da broj lokacija sa 63 bude smanjen na 57", kazala je Marina Pendeš, ministrica obrane BiH, i dodala da je…